Majandus

7. septembril tähistatakse rahvusvahelist puhta õhu päeva

Print Friendly, PDF & Email

7. september on rahvusvaheline puhta õhu päev. Rahvusvahelise puhta õhu päeva kutsus ellu ÜRO. Puhta õhu päeva eesmärk on rõhutada õhukvaliteedi parandamise ja inimeste tervise kaitsmise vajadust.

Kuigi õhusaastest tingitud surmajuhtumite arv on Euroopas viimase kümne aasta jooksul oluliselt vähenenud,  mõjutab kehv õhukvaliteet endiselt peaaegu kõiki Euroopa elanikke. Euroopa Keskkonnaameti (European Environment Agency, EEA) andmetel on õhusaastest põhjustatud enneaegsete surmade arv Euroopas aastas ca 400 000.

Tartu Ülikooli 2022. aastal läbi viidud uuringu järgi põhjustab õhusaaste Eestis ligikaudu 1200 enneaegset surma aastas ning sadades miljonites eurodes tervisekahju.

Kõige olulisemad õhukvaliteeti halvendavad saasteained on peenosakesed (PM10), eriti peened osakesed (PM2,5) ja lämmastikdioksiid (NO2). PM10 ja PM2,5 on õhus hõljuvad 10 ja 2,5 µm suurused mikroskoopilised osakesed, millel on sissehingatuna negatiivne mõju inimese tervisele. Peamised peenosakeste allikad on autoliiklus (nii heitgaasid kui teekatte ja rehvide kulumisel tekkivad osakesed), kohtküte (eeskätt ahiküte) ja tööstusettevõtted. Kohapealsele saastele lisandub teistest piirkondadest ja riikidest tulev õhusaaste, mis on eriti oluline maapiirkondades. Peenosakeste looduslikeks allikateks on näiteks metsatulekahjud.

Õhusaaste mõjutab kõige rohkem hingamisteede, südame ja veresoonkonna haiguste esinemist. Kütuste põlemisel tekkivad mõne nanomeetri suurused osakesed jõuavad läbi kopsualveoolide inimeste vereringesse, kust need kanduvad organismis laiali. Seetõttu suurendab õhusaaste näiteks kopsuvähi, neurodegeneratiivsete haiguste, dementsuse, diabeedi, artriidi, neeruhaiguste, madala sünnikaalu ja enneaegse sünni riski.

Õhusaaste negatiivset mõju aitab vähendada rohealade osakaalu suurendamine linnades, mis peale saasteainete adsorbeerimise ja absorbeerimise vähendavad ka kuumasaarte mõju. Samuti aitab õhusaastet vähendada mootorsõidukite arvu vähendamine ja intensiivse liiklusvoo suunamine elu- ja puhkerajoonidest eemale. Kergliiklusteed peaksid paiknema sõiduteedest eemal, et kokkupuude õhusaaste ja mürareostusega oleks väiksem. Postitiivse efekti annab ka naastrehvide kasutamise vähendamine linnades, samuti ahikütte kasutamise vähendamise soodustamine.

Sel aastal tähistatakse puhta õhu päeva neljandat korda. Selle aasta teema “Koos puhta õhu nimel” keskendub õhusaaste vähendamisele. See eeldab tõhusamat koostööd, suuremaid investeeringuid ning jagatud vastutust.

Keskkonnameedia

Foto: Pexels / Miguel Á. Padriñán