MajandusUudised

Tallinna ja Helsingi elanikke oodatakse osalema rohetaristu uuringus

Print Friendly, PDF & Email

Veebruarist algas Tallinna ja Helsingi elanike ühine rohetaristu arvamusküsitlus, mille eesmärgiks on kaardistada inimeste meelsust looduspõhiste taristulahenduste kohta, samuti ka rohelade kasutuse harjumusi, linnaelanike roheplaneerimises osalemist ning ootusi Putukaväilale. Uuringus on kuni veebruari lõpuni oodatud osalema kõik täisealised Tallinna elanikud.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et teaduspõhine lähenemine rohetaristu arendamisel on rohelise pealinna kontseptsioonist lähtuvalt väga oluline, kuid lisaks toetab Tallinna ja Helsingi ühine uuring ka kaksiklinnade koostööd ja arengut. „Meie elanike arvamus rohelise pealinna edasiarendamisel on väga oluline, mistõttu ootame ka linlastelt rohelahenduste teemal oma sõna sekka ütlema ja arvamust väljendama ning kahe pealinna koostöös läbiviidav ühisuuring pakub selleks hea võimaluse,“ sõnas Kõlvart.

Uuringu näol on tegu esimese niivõrd põhjaliku Tallinna ja Helsingi ühise rohetaristu teemalise arvamusküsitlusega. Küsitluse eesmärk on saada aimu linnaelanike arvamustest looduspõhiste lahenduste, näiteks haljaskatuste, vertikaalhaljastuse ja looduslike sademeveesüsteemide kasutamise kohta linnaruumis. Lisaks kaardistab küsitlus linnaelanike rohealade kasutamise harjumusi ning inimeste ootusi ühe linna ambitsioonikaima roheprojekti, Putukaväila suhtes. Samuti on linnade jaoks olulised tulemused, mis puudutavad linnaelanike rohetaristu planeerimises osalemist.

Putukaväil on liigirikas niiduilmeline looduskeskkond, mis läbib 6 linnaosa. Tegemist on linnaosade vahelise rohekoridoriga  ja liikumisruumiga inimestele. Putukaväil kulgeb piki endist raudteetammi ja tänast kõrgepingeliinide koridori. Kõrgepingeliinide viimisel maakaablisse vabaneb potentsiaal ülelinnaliseks lineaarpargiks.

Uuring viiakse samal ajal läbi nii Tallinnas kui Helsingis, küsitluse ühise põhiosa järel keskendub pealinnade uuring nendes linnades planeerivatele pilootaladele – Tallinnas Putukaväila ligi 14 kilomeetrisele trassile ning Helsingis Kalasatama-Pasila trammikoridorile.

Uuringus on oodatud osalema vähemalt 18-aastased Tallinna elanikud, küsitlusele saab vastata nii eesti, vene, inglise kui soome keeles. Arvamusküsitlus kestab kuni 28. veebruarini 2021 ning selle tulemusi analüüsib Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Uuringu aruanne avalikustatakse kevadel nii instituudi kui Putukaväila kodulehel.

Küsitlust korraldavad Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tallinna Strateegiakeskus ja Forum Virium Helsinki. Küsitlus on osa projektist “Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine, mida toetab Interreg Kesk-Läänemere programm.

Allikas: Tallinna Linnavalitsus

Foto: Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0