JäätmedUudised

Tallinn keelas avalikel üritustel ühekordsed plastnõud

Print Friendly, PDF & Email

Ühekordsed plastnõud on Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel keelatud alates käesoleva aasta 1. oktoobrist.

 „Plasti sisaldavate ühekorranõude asemel on võimalik kasutada näiteks papist, puidust, bambusest, palmilehtedest, suhkruroost või muust kompostitavast materjalist valmistatud ühekorranõusid ja -söögiriistu,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Avalikel üritusel võib tagatisraha eest kasutusse anda korduskasutatavaid topse ja muid nõusid.“

Kasutada tohib biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on kompositavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat. Ühtlasi on Tallinnas avaliku ürituse korraldaja kohustatud tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Vastavalt linnavolikogu määrusele ei reguleerita avalikul üritusel pandimärgisega pudelite ja purkide kasutamist.

Tallinna Linnavolikogu määruse „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” muudatused jõustuvad  1. oktoobril 2019.

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu sõlmisid möödunud aasta detsembris esialgse poliitilise kokkuleppe keelata mitmeted ühekordsed plasttooted, nende seas ka ühekordsed plastnõud. Esialgse kokkuleppe eesmärk on võidelda mereprügiga selle tekkekohas. Kokkulepe puudutab kümmet kõige sagedamini Euroopa randadest leitavat plasttoodet ja plasti sisaldavaid kalapüügivahendeid. Esialgne kokkulepe peab saama Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu ametliku heakskiidu. Pärast heakskiitmist avaldatakse uus direktiiv Euroopa Liidu Teatajas ja liikmesriigid peavad selle kahe aasta möödudes üle võtma.

Keskkonnameedia

Foto: Thgusstavo Santana from Pexels