MajandusUudised

Tallinn kandideerib taas Euroopa rohepealinnaks

Print Friendly, PDF & Email

Tallinn konkureerimib Euroopa rohepealinnaks aastal 2023, ühtekokku kandideerib tiitlile 16 linna üle Euroopa.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna strateegiliseks eesmärgiks kasvada ja olla Eestis üheks rohepöörde eestvedajaks. „Tallinn on oma tulevikuplaanides pühendunud rohelisele kontseptsioonile, mis hõlmab uuendusi juhtimises ja uut lähenemist peale linnaruumilise planeerimise veel mitmes valdkonnas. Innovatsioon, tarkade ja kliimat säästvate linnade arendamine on kogu maailma arengu suund, mis kajastub ka Tallinna praegustes ja edaspidistes arengudokumentides. Ühtlasi on Tallinnale omane maailmatasemel digivõimekus, mis aitab meil paremini keskkonda säästvaid lahendusi leida,“ tõdes Kõlvart.

Tallinna elu rohelisemaks korraldamise neli vaala on ehitiste energiatõhususe ja sisekliima parandamine, autostumise ohjamine ja kasvuhoonegaaside heite vähendamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning ringmajandus, mis hõlmab muu hulgas jäätmete tekke vähendamist, ressursside säästlikumat ja tõhusamat kasutamist, uuskasutamist ja taaskasutamist.

Euroopa rohelise pealinna konkursi finaali pääsenud linnad selguvad tänavu aprillis. Peale Tallinna võistleb rohelise pealinna tiitli nimel veel 15 linna üle Euroopa: Bulgaaria pealinn Sofia, Logroño linn Hispaania põhjaosas, Horvaatia pealinn Zagreb, Iirimaa pealinn Dublin, Cagliari linn Sardiinia saarel Itaalias, Poolast pealinn Varssavi ja lisaks Krakow, Gdansk ja Rzeszów, Põhja-Makedoonia pealinn Skopje, Helsingborgi linn Rootsi lõunaosas Skånes, Serbia pealinn Belgrad, Košice linn Slovakkia idaosas ning Türgi linnad Gaziantep ja Izmir.

Tallinn on kandideerinud Euroopa rohelise pealinna tiitlile ka 2018., 2019., 2020. ja 2022. aastal. Kahel korral jõuti ka finaali.

Euroopa rohelist pealinna valib Euroopa Komisjon. Rohepealinnaks tunnistatakse igal aastal linn, kes on eeskujuks teistele linnadele elukorralduse keskkonnasõbralikumaks seadmisel. Algatuse eesmärk on parandada Euroopa linnade elukeskkonda, tutvustada ja tunnustada pingutusi, mida linnad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks teevad.

Rohelise pealinna tiitlile kandideerijaid hinnatakse 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine.

Allikas: Tallinna Linnavalitsus

Foto: Teet Koitjärv / Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0

Vt ka Mida peaks Tallinn tegema rohelise pealinna tiitli saamiseks?