EnergiaUudised

Soome esimene 1 MW päikeseelektrijaam

Print Friendly, PDF & Email

Soomes muutub üha populaarsemaks kaubanduskeskuste katustele päikeseelektrijaamade rajamine. Eelmisel aastal võitis Fortum S-ryhmä hanke rajada päikeseelektrijaam 40 kaupluse katusele üle Soome. Praegu ehitab Soome energiaettevõte Helen Tampere lähedal Ylöjärvil asuva Elo kaubanduskeskuse katusele riigi suurimat päikeseelektrijaama. Jaam valmib 2019. aasta novembris.

Päikeseelektrijaamad S-ryhmä kaubanduskeskuste katustel

S-ryhmä kaupluste katustele rajatavate päikeseelektrijaamade koguvõimsus on 10 MW ja 2018. aastal oli tegemist Põhjamaade suurima katustele paigaldatavate päikeseelektrijaamade projektiga. Heleni kaubanduskeskus Elo katusele ehitatav elektrijaam on aga esimene üle 1 MW võimsusega päikeseelektrijaam Soomes.

Elo kaubanduskeskuse katusele paigaldatakse 3186 päikesepaneeli, mis võtavad enda alla ligi 12 000 m² ehk 40% kogu katuse pindalast. Päikeseelektriga kaetakse ligi neljandik kaubanduskeskuse aastasest elektrienergiavajadusest. Päikeseelektrijaam võimaldab vähendada kaubanduskeskuse süsinikdioksiidi õhkuheidet 112 000 tonni võrra aastas.

Elo kaubanduskeskus kuulub ärikinnisvara arendajale Sponda Oyj, kelle üks eesmärkidest on energiatõhususe ja ettevõtte energiabilansis oleva taastuvenergia osakaalu suurendamine. Sel aastal läbi viidud rahvusvahelises kinnisvaraettevõtete vastutustundlikkuse uuringus Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) tunnistati Sponda Euroopas üheks vastutustundlikumaks ettevõtteks.

Ylöjärvi linn koos Tamperega juurutab uut kliimastrateegiat ja soovib saada süsinikuneutraalseks 2030. aastaks. Uus päikeseelektrijaam aitab linnal astuda kukesammu eesmärgile lähemale.

Kesko paigaldab PV-paneele kaupluste fassaadidele

Soome suurim päikeseenergia tootja on Soome suurim jaemüügifirma Kesko (K-rühmä). Keskole kuulub 32 päikeseelektrijaama. Kesko on otsustanud paigaldada päikesepaneelid kõigi uute K-kaupluste fassaadidele.  Selle aasta oktoobris valmis 140-st päikesepaneelist koosnev süsteem Helsingis Herttoniemis asuva K-Supermarketi fassaadil. Peagi saab päikeseelektrijaama Hanko K-Supermarket ning PV-paneelid paigaldatakse ka praegu ehitusjärgus olevale kolme K-Citymarketi fassaadile.

Päikeseenergia osakaal Soome energiatoodangust oli 2016. aastal vaid 0,2%. Alates 2016. aastast on aasta jooksul paigaldatud uute PV-paneelide koguvõimsus Soomes igal aastal vähemalt poole võrra suurenenud. Kui juurdekasv jätkub samas tempos, siis moodustab päikeseenergia osakaal kogu Soome energiatoodangust 2020. aastal tõenäoliselt 1%. Selleks, et Soome saaks ennast 2050. aastal kliimaneutraalseks kuulutada, peaks päikeseelektri osakaal tõusma vähemalt 10%-ni.

Roheliste eestvedamisel ehitatakse päikeseelektrijaamu ka Tallinna linna omandis olevate hoonete katustele. Paari aasta jooksul loodetakse munitsipaalomandis olevate hoonete katustele rajada kuni 100 päikeseelektrijaama. Tänaseks on valminud päikeseelektrijaamad Õpetajate kodu, Paldiski mnt 48a kontorihoone ja Mustamäe kiirabihaigla katusel.