Energia

Riik toetab kümne energiasalvestuse pilootprojekti elluviimist

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas kümmet energiasalvestuse pilootprojekti 5,2 miljoni euroga. Toetust said Utilitas Tallinn, Utilitas Eesti, Sunly Solar, Prategli Invest, Five Wind Energy ja Eesti Energia, kes hakkavad ellu viima taastuvenergia salvestusseadmete rajamise projekte üle Eesti.

„Eesti plaan on aastaks 2030 toota 100% aastas tarbitavast elektrist taastuvatest allikatest. Taastuvenergia on soodne tarbijale ning annab ettevõtlusele konkurentsieelise väiksema keskkonnajalajälje kaudu. Taastuvenergeetika vajab süsteemis tasakaalu salvestuse ja juhitavate võimsustega. Kliima vaatest on salvestusvõimsuste teke hea viis kasvatada puhast ja soodsa hinnaga energiatootmist,“ kirjeldab kliimaminister Kristen Michal.  

Energeetikateemadega tegelev KIKi projektikoordinaator Kristjan Kalda selgitab, et salvestusseadmete rajamise toetusega hoogustame energiasalvestuse turu arengut. “Need kümme toetust saanud pilootprojekti näitavad ka teistele huvilistele, kas ja kuidas salvesteid on võimalik kasutusele võtta,” ütleb Kalda.

Toetust saanud projektid

Taastuvatest allikatest toodetud soojusenergia salvestite rajamiseks sai toetust kolm projekti. AS Utilitas Eesti sai toetust Jõgeva ja Rapla keskkatlamaja soojussalvestite rajamiseks, mõlema projekti toetussummaks on 660 000 eurot. AS Utilitas Tallinn sai toetust 675 000 eurot, et ehitada Tallinna elektrijaama kõrvale soojussalvesti ja suurendada taastuvenergia kasutamist Tallinna ühtses kaugküttevõrgus. Soojussalvestid on suured küttevee mahutid, mida köetakse madala tarbimisega perioodil ning salvestatud soojus võetakse kasutusele tipukoormuste katmiseks.

Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia salvestuseks said toetust seitse projekti, millest viis hakkavad salvestama päikeseenergiat. Sunly Solar OÜ sai toetust neljale projektile. Tartumaal Vahi külas asuva Mario päikesepargi pilootprojekt sai toetust summas 360 000 eurot ja Raplamaal Laukna külas asuv Metsaviha projekt summas 288 000 eurot. Jõgevamaal said toetuse Aidu külas asuv Normi projekt summas 360 000 eurot ja Vägari külas asuv Kasepargi projekt summas 216 000 eurot. Pilootprojektidega luuakse võimekus taastuvelektri salvestamiseks ja juhitult võrku suunamiseks. Prategli Invest rajab päikeseenergia salvestusseadme Tallinnasse, kus hakatakse salvestama laokompleksi katusel asuva päikesepargi tootmisjaama energiat. Projekt sai toetust summas 273 500 eurot.

Kaks projekti alustavad nii päikese- kui ka tuuleenergia salvestamist. Five Wind Energy OÜ sai toetust summas 720 000 eurot, et luua Saaremaale akusalvestussüsteem tuule- ja päikeseenergia salvestamiseks. Salvestusseadmed aitavad tagada elektrivõrgu stabiilsust ja kasutada taastuvenergiat Baltic Workboats AS tööstuses. Eesti Energia AS sai toetust summas üks miljon eurot, et luua Ida-Virumaal asuvasse Purtse tuule- ja päikeseenergia hübriidparki 4MW/8MWh akusalvesti.

Kõikide toetust saanud projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel.

Taotlusvoorust said toetust küsida Eestis registreeritud äriühingud, kes omavad taastuvenergia tootmisüksust ja kellel pole seadusega keelatud energiasalvestusseadme omamine või opereerimine. Toetust anti soojusettevõtjate poolt soojuse salvestusseadmete ning ettevõtjate poolt elektri salvestusseadmete rajamiseks.

Toetusraha tuleb taaste- ja vastupidavusrahastust ning toetuse töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.

Allikas: KIK

Foto: Pexels (CC0)