JäätmedUudised

Polüstüreeni tootmine polüstüreenijäätmetest

Print Friendly, PDF & Email

Suurem osa kogutud vahtpolüstüreenist ja muudest polüstüreenjäätmetest põletatakse. Soome Tehnilise Uurimise Keskus (Technical Research Centre of Finland, VTT) on koos partneritega käivitanud kaheaastase MoPo projekti, et uurida, kuidas saaks polüstüreenijäätmete kogumist kaasajastada ja polüstüreeni ringlussevõttu suurendada. Polüstüreenijäätmed soovitakse muuta puhtaks polüstüreeniks või stüreeni monomeerideks, et neid saaks kasutada keemiatööstuses toorainena.

Ülemaailmne polüstüreeniturg oli eelmisel aastal suurusjärgus 36 miljardit eurot ja eeldatavasti kasvab turg lähiaastail 10% aastas. Samal ajal on vaja vähendada fossiilsete toorainete nagu toornafta kasutamist. Seetõttu muutub toornafta baasil valmistatud polüstüreeni ringlussevõtt paratamatult üha olulisemaks.

Kõva polüstereeni kasutatakse palju pakendite, näiteks jogurtitopside, tootmiseks ja sellest valmistatakse ühekordseid nõusid ning mänguasju. Vahtpolüstüreenist (EPS) valmistatakse pakendeid puu- ja juurviljade, liha ja kala pakendamiseks. Ehitusmaterjalitööstuses valmistatakse vahtpolüstüreenist soojusisolatsiooniplaate, sandwich-paneele, laeliiste ja -plaate, heliisolatsiooniplaate jm. Löögikindlat polüstüreeni kasutatakse näiteks kodumasinate ja koduelektroonika kerede valmistamiseks. Vaatamata sellele, et nii kõva kui vahtpolüstüreeni saab mehaaniliselt taaskasutada, st sulatades vormida uuteks polüstüreentoodeteks, kogutakse Soomes polüstüreenijäätmeid üsna vähe ja kogutud jäätmed enamasti põletatakse. EPS jäätmete kogumine on problemaatiline. Materjal kaalub küll vähe, kuid võtab palju ruumi, mureneb ning määrdub kergesti.

VTT vanemteaduri ja MoPo projektijuhi Muhammad Saad Qureshi sõnul on projekti eesmärk pakkuda nii tehniliselt kui majanduslikult mõistlik lahendus polüstüreenjäätmete taaskasutamiseks Euroopas.

Polüstüreeni pürolüüs ja stüreeni tootmine

Kuna kõik polüstüreenijäätmed ei sobi mehaaniliseks ringlussevõtuks, töötatakse MoPo projekti raames välja ka termokeemilised meetodid. Termokeemiliseks töötlemiseks kasutatakse polüstüreeni pürolüüsi – materjali kuumutatakse ilma hapnikuta. Pürolüüsi käigus laguneb polüstüreen lühemateks polümeeriahelateks ning stüreeni monomeerideks. Pürolüüsiõli saab pärast puhastamist kasutada keemiatööstuses näiteks lateksite, polüstüreeni või tahma tootmiseks. MoPo projekti käigus töötatakse välja ka meetod pürolüüsis tekkivate ohtlike kõrvalainete ohutuks käitlemiseks.

MoPo projekti eelarve on 964 000 eurot. Projekti rahastavad Business Finland, VTT ning äri- ja koostööpartnerid: Aalto Ülikool, L&T, HSY, Finnfoam, PS Processing, CH-Polymers, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus ja Suomen Uusiomuovi.

Keskkonnameedia

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Vt ka Plastprügi sobib põlevkivitööstuses kütteõli tootmiseks.