*EnergeetikaArtiklite arhiiv

Pärnu saab elektri- ja soojuse koostootmisjaama

Print Friendly, PDF & Email

Kui eelmisel talvel ekskavaator kopa maasse lõi, ei olnud enamikul Pärnu linna elanikest selget ettekujutust ettevõetu suurusest ega keerukusest. Nüüd, kolmveerand aastat hiljem, on Fortum Termest AS-ile kuuluva elektri ja soojuse koostootmisjaama hoone katuse alla saamas. Jaamas rakendatakse bioloogilise energiaressursi (turba ja hakkpuidu) tõhusaks ärakasutamiseks parimat teadaolevat tehnoloogiat. Jaama asukoha (Niidu tänav) valimisel sai otsustavaks logistiliselt hea asukoht ning maagaasi jaotuspunkti lähedus, ent ka soov võimalikult vähe häirida linnaelanikke kütuseveomüraga ning väljavaade suurendada tööstuspiirkonna tulevaste tarbijate arvu.

Koostootmisjaama ehitust nõustas Soome fi rma ÅF-Consult, kellel on suured koostootmisjaamade (Eestis Väo ja Fortum Tartu) ehitamise kogemused. Koostöö tellija ja töövõtjate vahel on sujunud päris hästi – osaliste vahelised tulised vaidlused lõid asjaliku töise meeleolu. Kavandatud graafi ku kohaselt kulgeva töö ja selle korralduse kohta on kuulda vaid tänusõnu. Suurt tähelepanu pööratakse tööohutusele – ehitusobjektil on kiiver, kaitseprillid, helkurvest ja turvakingad nii töötajaile kui ka külastajaile kohustuslikud. Koostootmisjaama seadmete tarnijate hulka kuuluvad Andritz OY, Siemens AG ja Metso Automation OY, kes vastutavad peamiste sõlmede (nt katel, auruturbiin ja elektrigeneraator) ning kogu juhtimisseadmestiku paigaldamise eest. Üldehituse poole pealt on suurimad lepingupartnerid YIT Ehituse AS ja Koger & Partnerid AS. Allhankijaid ja koostööpartnereid on nii Eestist kui väljastpoolt – koos töötavad eestlased, soomlased, poolakad ja leedukad.

Soojusenergia peaks tarbijani jõudma järgmisel aastal. Praegu rajatakse uut soojatorustikku, mis ühendab kolm praegu veel lahus olevat süsteemi Pärnu linna ühtse kaugküttevõrguga.

Jõujaama süda on hakkpuidul ja freesturbal töötav ligi 26 meetri kõrgune, 76 MW võimsusega katel koos kõrgsurveaurutrumliga. Aur paneb tööle Siemensi turbiini, mille elektriline võimsus on 24 MW. Elektrienergia tootmisel üle jääv soojus läheb Pärnu linna elamute ja ettevõtete kütmiseks. Et tegemist on taastuvenergiaallikaid kasutava koostoomisjaamaga, annab kütuse varumine tööd Pärnu ümberkaudsetele inimestele ja ettevõtetele. Täisvõimsusel töötav katel neelab tunnis 1,5 autokoormat ning ööpäevas ca 2 500 m3 hakkpuitu või freesturvast.

Pärnu jõujaama taolisi koostootmisjaamu on Eestis tulemas veelgi. See võimaldab vähendada meie sõltuvust importkütustest ning kasvuhoonegaasiheidet vähendades muuta meie elukeskkonda puhtamaks.

Allikas: Fortum Termest AS

Artikkel ilmus Keskkonnatehnikas 8/2009 lk 22

Fotol tõstetakse paika 26 m kõrgune katel. Foto: Fortum Termest