EestiEnergia

Pärnu liinibussid hakkavad kasutama biometaani

Print Friendly, PDF & Email

Pärnu linna liinibussid hakkavad esimesena Eestis mootorikütusena kasutusele kohalikku taastuvenergiat – biometaani. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) esitas 10. novembril Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse vastavale projektile toetuse saamiseks. Keskkonnainvesteeringute Keskus hindab taotlust ja teeb otsuse 35 päeva jooksul.

Toetust täiendavate kulude katmiseks seoses biometaani kasutuselevõtuga taotletakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist 673 884 euro suuruses summas ning projekti alguseks on planeeritud 2018. aasta II kvartal.

Eesti suvepealinnas Pärnus pööratakse järjest suuremat tähelepanu looduskeskkonna hoiule. Alates 1. juulist 2017. a on bussiliikluses kasutusel uued keskkonnasõbralikud bussid. Nesit bussidest 23 vastavad kõrgeimale võimalikule emissioonistandardile euro 6 ning ülejäänud 5 bussi standardile euro 5. Koostöös vedajaga AS SEBE, on liinidele toodud 18 surumaagaasi (CNG) kasutavat autobussi ning Pärnus on rajatud kaks CNG tanklat.

Töö loodushoiu ja jäätmekäitluse tõhustamisel, CO2 heite vähendamisel ja Eesti energiasõltumatuse suurendamisel jätkub Pärnus käesoleva liinibusside biometaanile üleviimise projektiga. Selle projekti käigus soovitakse viia 18 bussi üle biometaanile. Rohegaasil sõitvate busside plaanitav aastane kilometraaž on 1 724 800 km. Biometaanil sõitvad bussid aitaksid aastas kokku hoida ligi 9 700 tonni fossiilset süsinikdioksiidi (CO2).

Rohegaasi kasutamise toetusprogramm on üks osa biometaani tegevuskavast. Peale biometaani tarbimise edendamise hõlmab tegevuskava ka tanklavõrgu laiendamist ning toetusi biometaani tootmiseks. Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” elluviimiseks.

Toetust antakse kas võimekuse rajamiseks biometaani tarnimiseks ja tankimisvõimaluse pakkumiseks avalikus lahus- või võrgutanklas või avaliku liiniveo korraldamisel biometaani tarbivate gaasibusside kasutuselevõtuks.

Praegu on avatud ühistranspordis gaasibusside kasutuselevõttu toetav taotlusvoor, mille eelarve on 6 000 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 30%. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 400 000 eurot ja maksimaalne summa 4 000 000 eurot. Toetust saavad taotleda avaliku teenindamislepingu alusel liinivedu korraldavad asutused.

Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetuse taotlemise võimaluste kohta leiab lisateavet Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Foto: Wikimedia Commons