*VesiArtiklite arhiiv

Võrumaa haiglas on uus joogivee kohtpuhasti

Print Friendly, PDF & Email

Käesoleva aasta märtsis avati ja lasti pidulikult käiku Võrumaa Haigla uus veepuhasti. Haiglas varem kasutatud puurkaevuvee kvaliteet jättis tugevasti soovida:  ülemäära oli rauda (keskmine sisaldus 2,5 mg/l), mangaani (0,21 mg/l) ning süsihappegaasis lahustunud väävelvesinikku (40 mg/l).

Kvaliteetse joogivee saamiseks otsustati haigla puurkaevupumpla moderniseerida ja ehitada joogiveepuhasti.  Ehitaja leidmiseks välja kuulutatud riigihankekonkursi võitis AS Kurmik, alltöövõtu korras tarnis, paigaldas ja käivitas veepuhastusseadmed OÜ Vee-Ekspert.

Võrumaa Haigla kohtveepuhasti (jõudlus 8 m³/h) on tähelepanuväärne kahel põhjusel: rakendati Eesti oludes täiesti uudset tehnilist lahendust ning kogu seadmestik projekteeriti ja valmistati Eestis.

Puurkaevuvee puhastamiseks rakendati kaheastmelist eelõhustusega filtrimist, mida OÜ Vee-Ekspert peab oma 6-aastase tegutsemispraktika põhjal Eesti oludes kõige sobivamaks tehnoloogiaks.  Mittelahustuvate võõriste (liiv, rooste jms)  kõrvaldamiseks juhitakse toorvesi kõigepealt läbi eelfiltrite. Need on standardsed roostevabast terasest sõelelemendiga vastuuhutavad padrunfiltrid.  Edasi voolab vesi rõhu all töötavasse õhustusmahutisse, kus veest eemaldatakse ebasoovitavad gaasid (väävelvesinik, süsihappegaas) ning vesi rikastatakse raua- ja mangaaniärastuseks õhuhapnikuga.

Järgneb teise astme filter, mis on kogu kompleksi tähtsaim sõlm.  Selles filtris kulgeva katalüütilise oksüdatsiooni tulemusena eemaldatakse läbivoolavast veest raua- ja mangaaniühendid. Enamik seadmeist on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.  Teise astme filtri kere on happekindast roostevabast terasest AISI 316 ning varustatud sisemise düüspõrandaga.

Täidisena kasutatakse Pyroloxi – Eestis suhteliselt uut katalüütiliselt aktiivset USA päritolu raua- ja mangaaniärastuseks mõeldud filtermaterjali.  Pyroloxi eelis teiste katalüütidega (Birm, Greensand, MTM) võrreldes on võime ühekorraga oksüdeerida lahustunud rauda ja mangaani, mistõttu filtrit pole vaja kemikaalidega regenereerida.  Mangaani oksüdatsioon Pyroloxiga kulgeb ka siis, kui pH>8.  Filtermaterjali töövõime säilimiseks piisab filtri reeglipärasest vastuuhtmisest puhta veega.  (Huvi korral vaadake Pyroloxi kohta täpsemalt Keskkonnatehnikast 5/2000, lk18 või pöörduge OÜ Vee-Ekspert poole.)

Kuigi puhastusprotsess on peaaegu kemikaalivaba, annustatakse teise astme filtri sissevoolu vähesel määral naatriumhüpokloriti vesilahust, mis desinfitseerib joogivett ja väldib mikroobide kasvu 200 m³ suuruses puhtaveemahutis.  Mahutist juhitakse vesi rõhutõstepumpade abil haigla veevõrku.

Teadaolevalt on vee kohtpuhasteid seniajani Eestisse peamiselt valmis kujul läänest sisse ostetud.  Võrumaa Haigla joogiveepuhasti rõhu all töötav õhustusmahuti ja teise astme filter on selle poolest ainulaadsed, et nende konstruktsiooni töötasid välja Eesti asjatundjad ning nad valmistati Eestis. Eestis projekteeriti ja komplekteeriti ka muud puhasti sõlmed.

Veepuhasti töötab ööpäev ringi automaatrežiimis, kuid vajaduse korral on alati seda võimalik juhtida ka käsitsi.  Pärast kahekuist ekspluatatsiooni vastab enamik puhastatud vee näitajaid Eestis kehtiva joogiveestandardi EVS663:1995 järgi kvaliteediklassile “väga hea” – nii üldraua- kui ka mangaanisisaldus ei ületa 0,05 mg/l.

Artikli autor on Ülo Heinsaar, OÜ Vee-Ekspert

Artikkel ilmus Keskkonnatehnikas 4/2001 lk 47

Foto: OÜ Vee-Ekspert