Eesti

Ökomärgise sertifikaat anti kolmele Eesti firmale

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala andis 15. novembril üle Euroopa Liidu ökomärgise (ehk lillekese) sertifikaadid kolmele Eesti ettevõttele. Ökomärgise said AS Estko, Mayer Industries AS ja Idest-Chem OÜ. Kaks esimest ettevõtet uuendasid oma sertifikaati, kuna nende tootevalik täienes uute ökoloogiliste toodetega, Idest-Chemi jaoks oli tegu aga esmakordse sertifikaadiga.

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on paljud Eesti inimesed küll ökomärgiseid näinud, kuid vaid vähesed teavad, mida need tähendavad. „Ökomärgis kinnitab, et tegemist on keskkonnasõbraliku toote või teenusega, seejuures on arvesse võetud kogu toote olelusringi – millist mõju avaldab see keskkonnale alates toorme tootmisest kuni jäätme kõrvaldamiseni,“ selgitas Ala.

Seda, et ökomärgised mängivad aina suuremat rolli ja on kliendi jaoks tugev argument, kinnitas oma praktika põhjal ka Estko esindajana sertifikaadi vastu võtnud Dmitri Vorobjov.

Esimest tüüpi ehk kõige rangemate nõuetega ökomärgiseid on Eestis kaks:

ökomärgise sertifikaadid

ökomärgise sertifikaadid

  • Euroopa Liidu ökomärgis ehk lilleke annab infot, millised on keskkonnasõbralikud puhastusvahendid, seadmed, paberitooted, kodus ja aias kasutatavad tooted, riideesemed ja määrdeained.
  • Põhjamaade ökomärgist ehk luigemärki tasub otsida enam kui 60. tooterühmast, alates pesuvahenditest ja lõpetades mööbli ja majutusteenustega.

Esimese tüübi ökomärgisega tooted vastavad ISO 14 024 standardile, mis tagab selle, et need tooted on kontrollitud ja usaldusväärsed. Nende tootmisel on arvesse võetud kogu toote olelusring, tooted on keskkonnasõbralikud. Lillemärgisega tooteid on Eestis seitsmel ettevõttel, luigemärgisega kolmeteistkümnel.

AS Estko kasutab märgist tööstuslike ja asutuses kasutatavate automaatsete nõudepesumasinate pesuvahenditel, käsinõudepesuvahenditel, universaalpuhastusvahenditel ja sanitaarpuhastusvahenditel ning mahapestaval kosmeetikal. Mayer Industries pesumasinas kasutatavatel detergendidel, käsinõudepesuvahenditel, nõudepesumasinas kasutatavatel detergendidel, universaalpuhastusvahenditel ja sanitaarpuhastusvahenditel. Idest-CHEM kasutab ökomärgist mahapestaval kosmeetikal.

Lillekese andmist koordineerib Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjon ehk EUEB, mis töötab välja ja vaatab läbi ökomärgise andmise kriteeriumid ning hindamis- ja kontrollinõuded. Eestis annab Euroopa Liidu ökomärgist taotluste põhjal välja Keskkonnaagentuur.

Luigemärgis on praeguseks maailma üks edukamaid ökomärgiseid, mille otsustas kasutusele võtta Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Luigemärgis on Põhjamaades väga tuntud ning toodete ja teenuste ostmisel lähtuvad nii tava- tarbijad kui ka eksperdid paljuski just keskkonnamärgise olemasolust.

Praegu on käimas ökomärgiste teavituskampaania “Puhas keskkond on Sinu kätes”, mille raames anti üle ka nimetatud setifikaadid.

Allikas: Keskkonnaagentuur

Fotol on Euroopa Liidu ökomärgise sertifikaadiomanikud: Mayer Industries (esindaja Dagmar Kork), Idest-CHEM (esindaja Inna Slogis) ja Estko (esindaja Dmitri Vorobjov). Neile andis sertifikaadid üle Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Foto: Valdo Jahilo