EnergiaMajandus

Päikeseelektri tootmine 2016. aastal

Print Friendly, PDF & Email

SolarPower Europe aruande Global Market Outlook for Photovoltaics 2017–20121 järgi oli päikeseelektri tootmine 2016. aastal rekordiline. Aasta jooksul paigaldati maailmas uusi PV-paneele koguvõimsusega 76,6 GW (2015. aastal 51,2 GW, juurdekasv 50 %). Euroopas seevastu vähenes uute PV-paneelide paigaldamine märkimisväärselt: neid installeeriti vaid 6,7 GW (2015. aastal 8,6 GW, vähenemine 22 %).

Europas oli  juurdekasv kõige suurem Suurbritannias (1,8 GW), järgnesid Saksamaa (1,4 GW), Türgi (571 MW), Prantsusmaa (559 MW), Holland (500 MW), Itaalia (369 MW), Belgia (170 MW) ja Poola (100 MW). Ukrainas, Venemaal ja Valgevenes jäi juurdekasv vahemikku 50–80 MW. Kesiseks jäänud tulemuse üheks põhjuseks peetakse seda, et Suurbritannia lõpetas oma päikeseenergia toetamise programmi. 

Väljaspool Euroopat tuli PV-paneele juurde kõige rohkem Hiinas (34,5 GW) ja USA-s (14,8 GW), järgnesid Jaapan (8,6 GW), India (4,5 GW) ja Lõuna-Korea (ca 1 GW). Käiku antud PV-paneelide koguvõimsus oli 2016.a lõpuks kõige suurem Aasia ja Vaikse ookeani regioonis (147 GW, osakaal maailmas 48 %), järgnesid Euroopa (104 GW, 34 %), Ameerika (46 GW (15 %) ning Lähis-Ida ja Aafrika (4,7 GW, 1,5 %). Riikidest oli esikohal Hiina (kokku 77,9 GW, osakaal maailmas 25,4 %), teine Jaapan (42,9 GW, 14 %) ja kolmas USA (42,4 GW, 13,8 %). Neile järgnesid Saksamaa (41,1 GW), Itaalia (18,9 GW), Suurbritannia (11,5 GW), India (9,5 GW), Prantsusmaa (7,1 GW), Austraalia (5,8 GW) ja Hispaania 10 GW).

Euroopas toodeti 2016. aastal PV-paneelidega 4 % elektrienergiast. See vastab Hollandi suuruse riigi aastasele elektrienergia vajadusele. Sama palju elektrienergiat tarbitakse ka näiteks kolmes riigis – Iirimaal, Bulgaarias ja Portugalis kokku. Prognooside kohaselt peaks päikeseelektri osakaal kogu elektrienergia toodangust tõusma 28 %-lt 2015. aastal 46 %-ni 2030. aastal.

Uute PV-paneelide paigaldamise tempo sõltub lähiaastail paljuski riikide poliitilistest otsustest (taastuvenergia soodustariifidest, maksusoodustustest, bürokraatia vähendamisest, võrguühenduste kindlustamisest). Taastuvenergia suurem osakaal nõuab paindlikumat energiasüsteemi. Euroopa Liidu kogu energiatoodangust moodustasid 2016. aastal kivi- ja pruunsüsi ca 22 %, tuumaenergia ca 26 % ja gaas ca 19 %.

Eelmisel aastal oli maailmas installeeritud PV-paneele koguvõimsusega 306 GW (230 GW 2015. aastal ja vaid ca 7 GW kümme aastat tagasi). SolarPower Europe prognoosib 2017. aastaks uute paigaldatavate PV-paneelide koguvõimsuseks ca 80 GW, kõikide käigus olevate PV-paneelide koguvõimsus peaks aasta lõpuks olema ca 390 GW. Ennustuste kohaselt ületatakse 2018. aastal 400 GW ja 2019. aastal 500 GW piir.

2017. aastal sõltub paigaldatavate PV-paneelide ülemaailne juurdekasv kõige rohkem Hiinast. Hiina päikeseelektri ühing (China Photovoltaic Industry Association) on käesolevaks aastaks ennustanud 20–30 GW suurust juurdekasvu. USA-lt ootab SolarPower Europe 12 GW suurust juurdekasvu. Seevastu Jaapanis päikeseelektri tootmine tõenäoliselt pigem väheneb.  Alates sellest aastast vähendas Jaapani valitsus toetusi taastuvenergeetikale ning eelistab taas toetada tuumaenergeetika ja  kivisöeelektrijaamade arendamist.

Foto: Wikimedia Commons

Keskkonnatehnika