Vesi

Kuus Eesti linna hakkavad vähendama üleujutuste mõjusid

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab kahe miljoni euroga Pärnu, Haapsalu, Keila, Paide, Kuressaare ja Sindi linna ehituslikke tegevusi, et aidata neil vähendada üleujutuste mõjusid. Toetust said piirkonnad, kus üleujutused on korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis. Kõik projektid valmivad hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

„Sügise saabudes tuleb meil üha enam rinda pista rohkete sademetega ning seetõttu on paraku üleujutused linnades üha tavapärasemad,“ ütles KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene. „Seetõttu ongi oluline, et kohalikud omavalitsused vaataksid keskselt üle oma süsteemid – tuvastaksid põhjused ja leiaksid sobivad tehnilised lahendused. Seetõttu toetasimegi tiheasustusaladel looduslikest veekogudest tingitud üleujutuste leevendust,“ lisas Tuvikene.

Pärnu linnavalitsus paigaldab 368 556-eurose toetuse abil veetõusu tõkestamiseks Kaubasadama tee truupidele ning Rannarajooni sademevee väljalaskudele tagasivooluklapid, mis takistavad merevee tungimist tänavatele. Lisaks uuendatakse Saare tänava sademeveetorustik ja kraav. Haapsalu linnavalitsus sai toetust 799 680 eurot ning selle abil ehitab linn ümber truupe, uuendab eesvoolusid ning puhastab pea- ja kuivenduskraave. Paide linnavalitsus renoveerib Mündi tänava jalakäijate silla, et ennetada selle jäämist suurvee alla. Nende toetuse summa on 110 239 eurot. Keila linnavalitsus plaanib sademevee tulemuslikumaks vastuvõtuks puhastada tiike, truupe ja kraave ning uuendab Tallinna maantee jalakäijate silla. Samuti taastab voolusängi Keila jõe hargnemisel. Toetuse summa on 497 891 eurot. Kuressaare (toetuse saaja Kuressaare Veevärk) uuendab linna sademeveesüsteemi, sh suunab osaliselt ümber ülem- ja keskjooksul kokku korjatava sademevee Kuressaare lossi vallikraavi. Toetuse summa on 292 965 eurot. Sindi linn (toetuse saaja Sindi Vesi) uuendab 53 703-eurose toetuse abil linna suurima valgalaga Tõela peakraavi.

Taotlusvoor üleujutuste mõju vähendamiseks on avatud 2021. aasta lõpuni

„Kuni 2021. aasta lõpuni on KIKis endiselt avatud kohalikele omavalitsustele üleujutuste põhjuste tuvastamiseks ja sobivate tehniliste lahenduste leidmiseks taotlusvoor,“ kutsus KIKi projektikoordinaator Ööle Janson ka teisi kohalikke omavalitsusi toetust taotlema, et tuvastada nende piirkonna üleujutuste põhjused ja leida parimad võimalikud lahendused vähendamaks või ennetamaks üleujutuste mõjusid. „Uuringute ja muude ettevalmistavate tegevuste läbiviimiseks on võimalik toetust küsida ühe taotluse kohta kuni 100 000 eurot ilma käibemaksuta. Varasemalt oleme 328 118 euroga toetanud Pärnu, Haapsalu, Saaremaa, Paide, Lääneranna, Häädemeeste, Keila, Viimsi ja Võru uuringuprojekte.“

Kõik toetust saanud üleujutuste ennetamise ehituslikud ja uurimusprojektid leiab KIKi kodulehelt. Samuti saab KIKi kodulehelt rohkem infot toetuse kohta üleujutusohu riskide ettevalmistavaks ja uurimuslikuks tegevuseks. Toetust antakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

KIK on kaasrahastanud ka üleeuroopalist LIFE projekti UrbanStorm, mille peamised tegevused on kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamine Tallinnale ja Viimsile ning säästvate sademeveesüsteemide projekteerimine ja ehitamine, tervikliku sademeveesüsteemi juhtimise mudellahenduse väljatöötamine Viimsi valla näitel. Samuti valdkondlike ekspertide teadlikkuse suurendamine. LIFE programmi taotlusvoor on praegu avatud. Keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojekte toetatakse sel aastal ligikaudu 580 miljoni euroga.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Foto: Ivo Kruusamägi / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Vt ka Uued lahendused üleujutuste ohjamiseks ja Eesti olulised üleujutusalad ja olulise üleujutusriski piirkonnad