Vesi

Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustas parimaid

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas 17. novembril Rapla Kultuurikeskuses parimaid. Auhindu jagati välja neljas kategoorias: Elutöö auhind, Aasta Veetegu, Ühistegevusse panustaja ja Tunnustatud töötegija, 

Elutöö auhinna pälvis AS Paide Vesi juht Jaan Madis, Järvamaa veemajanduse Grand Old Man, kelle arvamuseta läbi ei saa. Jaan Madis on vee ja reovee alal hinnatud asjatundja mitte ainult Järvamaal, vaid kogu Eestis. Ta on suurt pühendumust näidanud veemajanduse õigusloomes kaasa rääkides ja oma arvamust avaldades, seda eriti reovees esinevate ohtlike ainete küsimuses. “Vähim, mida ma seadusaktidest ootan, on elementaarsete füüsikaseadustega arvestamine ja selles asjas on seadusloojatel veel arenguruumi,” tõdes Jaan Madis tunnustust vastu võttes. Jaan Madis on EVEL juhatuse liige alates aastast 2005.

Elutöö auhinnaga  soovib EVEL tunnustada inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse. Elutöö auhinnale kandideeris kümme inimest. Peale Jaan Madise kandideerisid, TTÜ dotsent Jaan Karu, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Rakvere Vee juht Urmas Krikk, projekteerija Erni Metsal, meditsiinidoktor Küllike Birk, KIK juhataja Veiko Kaufmann ning veemajanduse arendajad Heiki Arro, Meelis Kaseväli ja Jüri Rahu.

Auhinnaga Aasta Veetegu pärjati Järvamaa Kutsehariduskeskus veekäitlusoperaatori kutseõppe avamise eest. Veekäitlusoperaatori kutseõppe vajadust tõdeti EVELis juba 2012. aastal. Kutseõppe avamiseks mõttest teostuseni kulus viis aastat. Pädevate veekäitlusoperaatorite väljaõpe on äärmiselt oluline, et tagada kallihinnaliste vee- ja kanalisatsiooniseadmete nõuetekohane hooldus ja järjepidev toimimine. Veekäitlusoperaatori tööst oleneb ka see, kui puhas on joogivesi ning kui keskkonnasäästlikult käideldakse reovett. Seadmete asjakohane käsitlemine on võimalik vaid kvalifitseeritud tööjõudu kasutades, sest veemajanduses on tegemist äärmiselt keeruliste ja väga spetsiifiliste eriteadmisi nõudvate tööprotsessidega. Autasu pälvinud Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjuse sõnul on see tunnustus kõigile osapooltele, kes kutseõppe avamisel koostööd tegid. Kiitust väärivad ka erialaõpetajad.

Auhinnaga Aasta Veetegu soovib EVEL tunnustada hea joogivee ja/või puhta keskkonna nimel tehtud tegusid ning tutvustada neid laiale üldsusele. Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris neli tegu. Peale veekäitlusoperaatori kutseõppe avamise kandideerisid AS Tallinna Vesi alternatiivse veevarustuse rajamisega Õismäe ja Mustamäe elanikele, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium määrusega nr 57 veearvestite taatluskehtivusaja kaasajastamisega ning Keskkonnaministeerium määrusega nr 24 reoveesettest toote valmistamise võimaluse loomisega.

Mõlemas kategoorias valisid esitatud nominentide seast võitjad elektroonilise hääletuse teel kõikide Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitunud 74 veemajandussektori ettevõtte esindajad.

Aasta Veeteo ning Elutöö Auhinna saajad kuulutas Eesti Vee-ettevõtete Liit sel aastal välja kuuendat korda. Varasematel aastatel on Elutöö auhinna pälvinud Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor tehnikadoktor Harald-Adam Velner, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastik, AS Kuressaare Veevärk kauaaegne juht Illar Noot, ehitusinsener Enn Tõnisberg ja tehnikadoktor Heino Mölder. Aasta Veeteo auhinna on varasemalt pälvinud AS Tallinna Vesi, AS Viimsi Vesi, Põlva Vesi AS, OÜ Strantum ja AS Matsalu Veevärk.

Ühistegevusse panustajatena tunnustati Järve Biopuhastuse OÜ tootmisdirektorit ja EVEL juhatuse aseesimeest Andra Pärnamäed, AS Tallinna Vesi insenerteenistuse juhti Ellen Mihkleppa ja AS Tartu Veevärk juhatajat Toomas Kappi. Selle auhinnaga soovib EVEL tunnustada ja väärtustada ühistegevussse silmapaistvaid panustajaid.

Tunnustatud töötegija kategoorias pärjati AS Pärnu Vesi labori juht Ene Udusalu, AS Põlva Vesi kliendihaldur Leida Muuga, AS Tapa Vesi reoveepuhasti juhataja Aaro Neidek ja OÜ Raven reoveepuhasti operaator Riho Rätsepp. Autasu Tunnustatud Töötegija auhinnaga soovib EVEL tunnustada ja väärtustada tööinimest, kes on EVEL liikmes-ettevõttes töötades pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust vee-ettevõtluse eeskujulikuks toimimiseks.

Fotol on Elutöö auhinna saanud Jaan Madis. Foto: Siim Solman

Allikas: EVEL