EestiEnergia

Kunda saab biokütuse katlamaja

Print Friendly, PDF & Email

Energiaettevõte Adven Eesti allkirjastas jaanuari lõpus Kunda biokütuse katlamaja ehituslepingud. Ligi 1,3 miljonit eurot maksva katlamaja ehitust finantseerib umbes poole investeeringu ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu struktuurifondide rahast.

Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juhi Priit Tiidu sõnul on Kundasse rajatava hakkpuidul töötava katlamaja eesmärk tagada Kunda kaugkütteklientidele pikaajaliselt soodne hind.

“Täna näeme selgelt, et biokütus on paljude piirkondade jaoks võimalikest valikutest parim, kuna see on kohalik eestimaine kütus, mille põletamisega kaasnev mõju keskkonnale on väike,” selgitas Tiit. “Kuna biokütuse hind ei sõltu muutlikust naftahinnast ja sellele ei rakendu aktsiise, on biokütusest toodetud energia tarbijatele pikaajaliselt stabiilse ja soodsa hinnaga.” Tiidu sõnul plaanib ettevõte viia lähimate aastate jooksul üle biokütusele kõik oma suuremad kaugküttepiirkonnad, kus on seni saadud soojust maagaasist – kokku ulatuvad need investeeringud 8 miljoni euroni.

Kunda biokütuse katlamaja ehitus algab aprillis, valmima peaks see käesoleva aasta sügiseks. Katlamaja üldehitaja on Paide MEK, seadmed tarnib Austriast OÜ Efipa.

Adven Eesti püüab viia hakkpuidul töötava katlamaja mõju väliskeskkonnale ja naabritele minimaalseks. Selleks paigaldatakse katlamajja suitsugaaside puhastamiseks mõeldud nõuetele vastavad puhastusseadmed. Kütuse vedu, ümberlaadimine ja ladustamine korraldatakse nii, et kütuse sattumine väliskeskkonda oleks võimalikult väike. Soojatootmises on arvestatud ka kohalike elanike huvidega. Näiteks on katlamaja ladu projekteerinud piisavalt suur. Nii on tagatud, et küttematerjali jaguks ka nädalavahetusteks ning nendel päevadel eraldi koormaid lattu vedada ei ole vaja.

Täna saab Kunda kaugküttevõrgust sooja 57 majapidamist. Praegu toodetakse piirkonnas soojust maagaasist. Kunda uuele biokütuse katlamajale on väljastatud linna poolt ehitusluba. Biokütuse katlamaja rajamine seati eesmärgiks aastateks 2013–2025 koostatud Kunda linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukavas. Peale Kunda on Adven Eesti olnud abiks ka teistesse piirkondadesse paremate küttelahenduste leidmisel. Nii näiteks valmis ettevõttel detsembris uus hakkpuidu katlamaja Viiratsis, lõppfaasis on katlamaja valmimine Adaveres ning uue katlamaja ehitustöid on alustatud ka Väike-Maarjas. Hakkpuidu katlamaja rajatakse ka Suaele. See peaks esialgsete plaanide kohaselt valmima järgmise aasta talvel.

Allikas: Adven Eesti

Foto: Wikimedia Commons / Kunda Nordic Tsement