EestiEnergiaMajandus

Hakkpuidukatlamajad Laagri ja Loo alevikus

Print Friendly, PDF & Email

Adven avas septembri lõpus ja oktoobri alguses hakkpuidukatlamajad Laagri ja Loo alevikus.

Laagri katlamaja avati pidulikult 25. septembril. Uus katlamaja hakkab soojusega varustama ca 5 000 elanikuga Laagri aleviku majapidamisi ja ettevõtteid. Tänapäevane ja keskkonnahoidlik katlamaja võimaldab alandada piirkonnas kaugkütte piirhinda ligikaudu 10 protsendi võrra.

3,8 MW võimsusega Laagri katlamaja ehitustööd kestsid ligi aasta. Tööde käigus ehitati uus hakkpuidukatlamaja, kütuseladu, kaugküttevõrgu ühendus ja vajalikud ligipääsuteed. Vana kaugküttekatlamaja töötas maagaasil. Vana gaasikatelt hakatakse kasutama talviste tipukoormuste katmiseks ning siis, kui uues katlamajas tehakse  hooldustöid.

Laagri katlamaja ehitus läks maksma ligi 1,4 miljonit eurot. Katlamaja investeeringust ligi poole (635 486 eurot) kattis Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu 2014–2020. aasta Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”. Katlamaja ehitas riigihankel parima pakkumise esitanud Silindia Ehitus, kütteseadmed tarnisid ja paigaldasid ettevõtted Komforts, Kolmtex ja ICP Solutions.

Uue hakkpuidukatlamaja said ka Jõelähtme valla keskuse Loo aleviku elanikud ja ettevõtted. Katlamaja avati 3. oktoobril. Selle katlamaja avamisega paranes ligi 2000 elaniku ja ettevõtte soojusega varustamise kindlus.

Ka Loo uus hakkpuidukatlamaja võimaldab energiaettevõttel Adven langetada aleviku kaugkütte piirhinda ligikaudu kümne protsendi võrra. Laagri katlamaja ehitustööd kestsid samuti ligi ning nende käigus ehitati Loo alevikku uus katlamaja, kütuseladu, rajati kaugküttevõrguühendus ning vajalikud ligipääsuteed.

Ligi 700 000 eurot maksma läinud Loo katlamaja investeeringust ligi poole (320 000 eurot) kattis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Loo katlamaja võimsus on 2 MW. Katlamaja varustab peale kohalike elamute soojusega ka toiduainetööstusi Lunden Food ja Kikas ning valla allasutusi. Katlamaja ehitasid riigihankel parima pakkumuse esitanud ettevõtted Silindia Ehitus ja Bio Mobitek.

Laagri ja Loo aleviku uued hakkpuidukatlamajad asendavad ebastabiilse hinnaga maagaasi soodsama ja keskkonnasõbraliku hakkpuidu vastu, millega toetatakse kohalikke metsandusettevõtteid.

Adven on üks Eesti suurimaid soojuse tootjaid, mis tegutseb kaheksateistkümnes kaugküttepiirkonnas üle Eesti. Ettevõte pakub energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Fotol on Laagri hakkpuidukatlamaja. Foto: KIK

Keskkonnatehnika