Energia

Hollandis paigaldatakse päikesepaneelid müraseintele

Print Friendly, PDF & Email

Hollandis Udenis paigaldatakse päikesepaneelid kiirtee A50 ääres olevatele müraseintele. Projekti Solar Highways viib ellu ehitusfirma Heijmans.

Päikeseelektripaneelid paigaldatakse 2 km pikkusele teelõigule ja nendega kaetakse kokku 400 m müraseina. Esialgu paigaldatakse 68 päikesepaneeli, mille elektritoodang katab 40–60 majapidamise elektrienergia vajaduse. Müraseintele paigaldatavad päikesepaneelid on mitmevärvilised ja kahepoolsed (bifacial solar panels), need absorbeerivad päikesekiirgust mõlema poolega. Tegemist on Euroopas seni suurima projektiga, kus müraseintele instsalleeritakse PV-paneelid eesmärgiga toota elektrit.

Projektis Solar Highways osalevad peale Heijmansi ka Rijkswaterstaat (Hollandi infrastruktuuri- ja keskkonnaministeerium), Energiauuringute Keskus (Energy research centre of the NetherlandsECN) ja Päikeseenergia rakendustekeskus (Solar Energy Application Centre, SEAC), kes soovivad uurida, kas päikesepaneelide paigaldamine müraseintele on majanduslikult tasuv. Udenit läbiv kiirtee A50 valiti katsetamiseks seepärast, et sealsed müraseinad vajavad moderniseerimist ning valitud teelõikudel paiknevad müraseinad kahepoolsete päikesepaneelide paigaldamiseks päikese suhtes sobivalt ida-lääne suunas.

Müraseinad, millele päikesepaneelid paigaldatakse on 5 m kõrgused. Paneelid paigaldatakse müraseina ülemisse 4 m kõrgusesse ossa. Müraseinad on valmistatud mitmevärvilisest klaasist ja päikesepaneelid on integreeritud nende sisse. Selline konstruktsioon teeb päiksepaneelid vandalismikindlaks.

Töid alustatakse 2018. aasta esimeses pooles ja elektrit tootvad müraseinad ühendatakse elektrivõrku aasta lõpuks. Sellele järgneb 18 kuu pikkune katseperiood. Saadud tulemuste põhjal antakse hinnang sellise lahenduse tasuvusele. Müraseinte rajamisel teeb Heijmans koostööd firmadega Scheuten (kuulub Euroopa TOP 5 klaasitootjate hulka), Van Campen Bayards (valmistab mürabarjääride elemente) ja Libra Energy (müüb päikeseenergialahendusi).

Eelmisel aastal viidi koostöös Eindhoveni tehnikaülikooli ja ettevõtetega Van Campen Bayards, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands, ECN ja Scheuten läbi projekt The SONOB (Solar Noise Barrier), mille eesmärk oli testida päikesepaneelide kasutamise võimalikkust raudteede ja kiirteede ääres paiknevatel müraseintel. Projekti käigus katsetati eri tüüpi PV-paneele muutuvate ilmastikutingimuste korral ning uuriti, millise nurga all tuleks päiksepaneelid paigaldada.

Fotol on päikesepaneelid müraseintel Hollandi kiirtee ääres.  Foto: Heijmans

Keskkonnatehnika