EnergiaMajandus

Maailma energiamajandus muutub

Print Friendly, PDF & Email

Maailma energiamajandus on muutumas. Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) avaldas novembri keskel oma iga-aastase maailma energiamajanduse ülevaate World Energy Outlook 2017, milles prognoositakse trende maailma energiatul kuni 2040. aastani.

IEA ennustab, et järgmise 25 aasta jooksul muutub maailma energiamajandus üsna suurel määral. Kogu maailmas kasvava energiavajaduse rahuldamiseks suureneb taastuvate energiaallikate ja maagaasi kasutamine. Päikeseelementide odavnemine muudab päikeseenergia elektri tootmise soodsaimaks allikaks. Globaalne energiavajadus on 2040. aastal 30% suurem kui täna, kuid ilma energiatõhususe meetmeid võtmata oleks kasv 60%. Ennustatakse, et maailmamajandus kasvab keskmiselt 3,4% aastas ja rahvaarv tõuseb praeguselt 7,4 miljardilt  9 miljardi inimeseni 2040. aastal.

Söe tarbimise tippajad on möödas. Kui alates 2000. aastast kuni käeoleva aastani on söel töötavate elektrijaamade koguvõimsus suurenenud ca 900 GW võrra, siis edasi kuni 2040. aastani ennustatakse vaid 400 GW lisandumist.  Ka naftanõudlus hakkab tasapisi vähenema, kuid kuni 2040. aastani see oluliselt siiski ei muutu, isegi mitte siis, kui elektriautode müük suureneks märkimisväärselt. Maagaasi tarbimine seevastu kasvab, 2040. aastal tarbitakse maagaasi kuni 40% rohkem kui täna.

IEA ennustuse kohaselt saab järgmise 20 aasta jooksul USA-st maailma suurim nafta- ja gaasitootja ning põlevkiviõli ja kildagaasi tootmine USA-s kasvab. 2020ndate keskel saab USA-st maailma suurim vedelgaasi (LNG) ja sama aastakümne lõpus maailma suurim nafta eksportija. Aasia riikide osakaal moodustab globaalsest nafta- ja gaasiimpordist 2040. aastal üle 70%. Kõige rohkem  (30%) kasvab energiavajadus Indias. 2040. aastal moodustab energiatarbimine Indias 11% globaalsest energiatarbimisest, rahavastik aga 18% kogurahvastikust.

Kui USA-sse ennustatakse fossiilsete kütuste kasutamise jätkumist senisest suuremas mahus, siis mujal kiireneb taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt, sest energia tootmine taastuvatest energiaallikatest muutub odavamaks. Elektrienergia osakaal kogu maailm energia kogutoodangus suureneb 2040. aastaks ca 40%-ni. Hiina uus majandusstrateegia soosib taastuvate energiaallikate kiiret kasutuselevõtmist, mis mõjutab globaalset energiaturgu. Päikeseenergia kasutamine muutub mitmel pool maailmas kõige odavamaks energia tootmise viisiks. Kõige rohkem päikeseelektrijaamu paigaldatakse kahe järgmise aastakümne jooksul Hiinas ja Indias. 2040. aastal kaetakse neis kahes riigis 40% energiavajadusest taastuvate energiaallikatega. Euroopa Liidus saab pärast 2030. aastat tuuleenergiast peamine energia tootmise allikas.

Kuigi elektriautode kasutuselevõttu toetavad mitmed riigid maailmas ja ka akude hinnad on langenud, vajadus nafta järele esialgu siiski ei vähene. Isegi mitte siis, kui 2040. aastal ulatuks elektriautode arv maailmas 2 miljardini. Jätkuvat naftanõudluse kasvu toetavad maantee-, lennundus- ja laevandussektor ning keemiatööstus. IEA praeguse prognoosi kohaselt tarbitakse 2040. aastal naftat 105 miljonit barrelit päevas (võrdluseks, 2016. aastal tarbiti ca 96 miljonit barrelit päevas).

Energiatööstusest põhjustatud globaalne CO2-heide suureneb kuni 2040. aastani, kuid kasv jääb tõenäoliselt väiksemaks, kui varasematel aastatel prognoositi.

Hiina on võtnud suuna puhtamate tehnoloogiate kasutuselevõtmisele ning rasketööstuse ja söekaevandamise ja -kasutamise vähendamisele. Kuna Hiina valitsuse vastu võetud majandus- ja energiastrateegia otsustest sõltub kogu maailma energiamajandus, on IEA selle aasta energiaülevaates pööranud Hiinale eraldi suuremat tähelepanu.

Keskkonnatehnika

Fotol on tuulikud Taani rannikul Bønnerupis. Foto: Dirk Goldhahn / Wikimedia