Vesi

Eesti saab 25 miljonit eurot sademeveesüsteemide arendamiseks

Print Friendly, PDF & Email

Eestis hakatakse üleujutuste leevendamiseks arendama sademeveesüsteeme. Sademeveesüsteemide arendamiseks annab Euroopa Liit ligi 25 miljonit eurot toetust.

„Kliimamuutuste prognoosid näitavad, et juba sel sajandil on oodata õhutemperatuuri tõusu, jää- ja lumikatte vähenemist ning äärmuslike sademete sagenemist,“ lausus Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon. „Üleujutuste riski suurendavad ka sagenevad tormid ning merepinna tõus. Peame sellega arvestama ja tegema üleujutuste ärahoidmiseks vajalikke ettevalmistusi.“

Toetust antakse vee-ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele looduslähedaste sademeveesüsteemide rajamiseks ning ühisvoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks lahkvoolseks. Looduslähedased sademeveesüsteemid, nagu näiteks immutusribad, kraavid, nõvad, vett läbilaskvad kõnniteed ja parklad, soodustavad sademevee pinnasesse imbumist.

„Kui loodusmaastikul imbub sademevesi maapinda, siis linnas on loomulik veeringe tavaliselt takistatud,“ märkis Kroon. „Linnades on kõige haavatavamad just need piirkonnad, kus on suur vett mitteläbilaskva katte osakaal.“

Praegune sademeveekanalisatsioon tuleb küll toime tavapäraste sademetega, kuid mitte intensiivsemate vihmavalingutega. Pealegi koormatakse üleujutustega üle ka reoveekanalisatsioon, viiakse rivist välja reoveepuhastid ja reostatakse eesvoole. Kui linnades sademevee äravoolu kavandamise viisi ei muudeta, siis tulevikus sademete hulga kasvu arvestades probleemid süvenevad.

Lisaks annab Euroopa Liit 14 miljonit üleujutuste leevendamiseks riskipiirkondadele. Eestis on 16 riskipiirkonda, mida ohustavad mereveetaseme tõus ja jõgede üleujutused: Pärnu linn, Sindi linn, Võiste alevik, Häädemeeste alevik, Virtsu alevik, Kuresaare linn ja Nasva alevik; Kärdla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn (Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita), Maardu linn, Raasiku alevik, Paide linn, Tartu linn, Aardlapalu küla, Võru linn.

Toetust on võimalik taotleda vee-ettevõtetel ja kohalikel omavalitsustel.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Ivo Kruusamägi / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0