Vesi

Taimekaitsevahendite sisaldus pinna- ja põhjavees

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeeriumi tellitud äsja valminud uuringust selgub, et intensiivse põllumajandustegevusega aladel ületab taimekaitsevahendite sisaldus pinna- ja põhjavees sageli lubatud piirnorme. Kõige rohkem leiti veeproovidest jääke pestitsiidist, mida Eesti ei müüda. Uuringu “Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse ja dünaamika uuring pinna- ja põhjavees” viis läbi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja taimekaitsevahendite sisaldus pinna- ja põhjavees. Selleks võeti proove kolmel korral (2016. aasta sügisel ja 2017. aasta kevadel ja sügisel) kokku 48 uuringupunktis kõikides maakondades. Igas maakonnas valiti välja üks koht pinnavee ja kaks kohta põhjavee (üks allikas ja üks kaev) proovideks. Peale nende võeti veel proove kahes kohas Jõgevamaal ja ühes kohas Viljandimaal. Proovivõtupunktid asusid kõigis maakondades intensiivse põllumajandustegevusega aladel. Kokku võeti 137 proovi.

Taimekaitsevahendite jääke leiti 39st proovivõtupunktist, kusjuures võetud proovides leiti kokku 49 erineva taimekaitsevahendi või selle laguprodukti jääke. Jääke leiti võrdselt nii pinnalähedasematest kui sügavamatest veekihtidest. 9 taimekaitsevahendi ja laguaine sisaldus ületas piirnormi 0,1 µg/l 34 proovis. Üheksas uuringupunktis oli pestitsiidide summa üle 0,5 µg/l.

Kõige rohkem (kokku 26-s proovis) leiti kloridasoon-desfenüüli, mis on herbitsiidi kloridasooni laguaine. Kloridasoon-desfenüüli sisaldus oli üle 0,1 µg/l 16 proovis. Kloridasooni sisaldavaid taimekaitsevahendeid ei ole Eestis turule registreeritud ja ühtegi toodet Eestis ei müüda, mistõttu on selle laguaine allikad ebaselged. Euroopas on kloridasooni kasutatud 1964. aastast suhkrupeedi, peedi, küüslaugu, ja sibulate kasvatamisel, aga ka lillekasvatuses ja puukoolides.

Enimkasutatud taimekaitsevahendite jääkidest leiti glüfosaati (11 korral, lubatud piirväärtus ületatud 3 korral), glüfosaadi laguainet AMPAt (14 korral, üle piirväärtuse 10 korral), metasakloori (15 korral) ja tebukonasooli (13 korral).

Glüfosaati sisaldavaid herbitsiide kasutatakse nii põllumajanduses, metsanduses, linnades heakorra töödeks, maanteede- ning raudtee äärte hoolduseks ja koduaedades umbrohtude tõrjeks. Glüfosaati on Eestis turustatud toimeainena ligi 300 tonni aastas, turule lubatud glüfosaadipõhiseid taimekaitsevahendeid on kokku 40 erinevat preparaati.

Eestis uuritud enamkasutatud ja keelustatud taimekaitsevahendite jääkide uuringutes on tuvastatud, et olulist keskkonnareostust põhjustavad suurtes kogustes kasutuses olevad taimekaitsevahendid, mille sisaldust tuleb vastavalt veeseadusele ökoloogilise seisundi osana pinnavees hinnata. Senised uuringud on toimunud nitraaditundlikul alal ning üksikutes punktides väljaspool seda, mis ei anna piisavat ülevaadet kogu Eesti veeseisundi kohta. Kuna viimastel aastatel on Statistikaameti andmetel pidevalt kasvanud taimekaitsevahendite
kasutatud kogused, on oluline saada informatsiooni kogu territooriumi pinna- ja põhjavee taimekaitsevahendite jääkide sisalduse kohta.

Uuringu saab alla laadida siit.

Keskkonnameedia

Foto: Wikimedia Commons