Majandus

Ressursitõhususe investeeringute taotlusvoor sai läbi

Print Friendly, PDF & Email

KIKi korraldatud ressursitõhususe investeeringute esimese taotlusvooru lõpptähtaeg oli 29. märts. Viimasel päeval esitas taotluse kaheksa ettevõtet. Esimene taotlusvoor oli avatud eelmise aasta veebruarist ning esimese voorus sai rahastusotsuse kümme projekti.

Enamik taotlejaid tegutseb puidusektoris, kuid esindatud olid ka toiduainetööstus ning mineraalsete toorainete käitlejad. Toetust soovitakse 9,3 miljoni euro ulatuses, millele ettevõtted on omalt poolt valmis lisama 14,8 miljonit eurot.

Märtsi lõpus otsustas KIKi juhatus rahastada Järvakandi Puidutehase, Balti Spooni, Skan Holz Helme ja Kiirkanduri ressursitõhususe investeeringuid Regionaalarengu Fondist kokku 1 861 328 euroga. Kolm toetust saanud ettevõtet tegelevad puidu töötlemise ning üks karjääride haldamisega.

OÜ Järvakandi Puidutehas saab toetust 431 082 eurot, ehk 45% projekti maksumusest. Projekti raames soetatakse puitmaterjali skaneerimis- ja optimeerimisliin ning uus lamellipress. Tänu automaatsele puiduvigade tuvastamisele kasutatakse toormaterjal paremini ära ning kiirem lamellipress aitab parandada energiakasutust ja tõsta tootlikkust. Projekti tulemusel hoitakse 15 aastaga kokku enam kui 14 000 m³ saematerjali ja 1385 MWh energiat.

OÜ Balti Spooni projekti toetab riik 567 545 euroga, mis on 25% projekti maksumusest. Projekt suurendab ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust kolmes valdkonnas: spoonlehtede ühendamises, hööveldamises ja kuivatamises. Soetatakse nii seadmeid kui tarkvara, et siduda eri tootmisprotsessi etapid üheks tervikuks. Projekti tulemusena saadakse toormaterjalist 6% rohkem vineeri. Lisaks hoitakse 10 aasta jooksul kokku 4,5 mln m² spooni, 1,5 GWh elektrienergiat, 53000 m³ vett ja 3355 m³ palki

Skan Holz Helme ASi projekti toetab KIK 195 598 euroga, mis on enam kui 35% projekti maksumusest. Toetuse abil soetatakse uus puiduskaneerija ja höövel. Projekti tulemusena väheneb tootmise energia- ja ressursikasutus ning 15 aasta jooksul hoitakse kokku 1245 MWh elektri- ja soojusenergiat, 11 535 m3 saematerjali ja 16 303 kg liimi.

Kiirkandur ASi projekti toetatakse 667 102 euroga, mis on 45% projekti kogumaksumusest. Toetusraha investeeritakse tootmisliini ja seda teenindavasse tehnikasse ning soetakse killustiku pesuliin. Tänu sellele suureneb tootmiskompleksi ressursitõhusus ühe tonni kaevandatava maavara kohta (kütuse tarbimine väheneb ja maavara kasutamine muutub tõhusamaks). Kümne aasta jooksul hoitakse kokku 1 252 367 liitrit diislikütus, 1 126 MWh elektrienergiat ja 1,28 miljonit tonni kaevandatavat maavara.

Ettevõtete detailsed ressursikasutuse analüüsid tegid AU Energiateenus ja Nordic Energy Solutions OÜ.

KIKis on jätkuvalt avatud taotlusvoor ressursitõhususe analüüside läbiviimiseks, mis on eelduseks ressursitõhususe investeeringute taotlusvooru taotluse esitamiseks. „Soovitame tutvuda KIKi ja Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevate audiitorite nimekirjaga ning suhelda koostööpartneritega, et leida ettevõtte jaoks kõige sobivam analüüsi meeskond,“ sõnas Siim Umbleja KIKist.

Uus ressursitõhususe investeeringute taotlusvoor on plaanis avada suvel. Senikaua on ettevõtetel võimalik uusi projekte ette valmistada ning osaleda aprillis-mais toimuvatel seminaridel, kus oma kogemustest räägivad sarnaseid projekte ellu viinud ettevõtjad.

Senini on KIK ressursitõhususe analüüsideks eraldanud raha 50 projektile kokku 277 tuhat eurot ning toetatud 10 investeeringuprojekti kogusummas 7,69 miljonit eurot. Kõik analüüsi toetuse taotlused on rahuldatud ning hindamisel on veel 19 investeeringuprojekti.

Ettevõtete ressursitõhususe programmist said investeeringutoetust taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Pilootvoor oli suunatud viiele sektorile – puidu-, toiduaine-, mäe-, paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalseid materjale töötlevad ettevõtted. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Allikas: KIK

Foto: Wikimedia Commons