EestiVesi

Pärnus viidi läbi ohtlike ainete sõeluuring

Print Friendly, PDF & Email

Eelmise aasta jooksul viidi Pärnus läbi ohtlike ainete sõeluuring, et kaardistada linna veekeskkonnas leiduvaid ohtlikke aineid ja nende päritolu. Sõeluuringu tulemused avalikustati selle aasta oktoobris.

Sõeluuringu käigus analüüsiti ohtlike ainete sisaldust elamu-, tööstus- ja teenindusettevõtete reovees ning linna sademevees. Ohtlikke aineid, mis olid sattunud Pärnu veekeskkonda inimtegevuse mõjul, leiti pea kõigist võetud proovidest.

“Pärnu on tervislike linnade võrgustiku liige. Ohtlikud ained igapäevaelus mõjutavad inimeste tervist ja tekitavad keskkonnas soovimatuid muutusi. Igaüks meist peab mõtlema, mida tarbib ja kuidas tarbimisharjumused keskkonda mõjutavad,” ütles Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.

Pärnu tulemusi analüüsinud MTÜ Balti Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu selgitas, et elamupiirkondade saaste on tingitud igapäevatoodetes leiduvatest kemikaalidest. Näiteks avastati kõigist veeanalüüsidest bisfenool A-d ja ftalaate, mida võib näiteks leida nii toidupakenditest, köögitarvikutest, mööblist kui mänguasjadest.

“Tegemist on tugevate hormoonsüsteemi kahjustajatega, mis võivad mõjutada meie füüsilist arengut ja põhjustada tõsiseid tervisehäireid, näiteks tingida sperma kvaliteedi halvenemist, soodustada viljatust, rasvumist ning haigestumist diabeeti või vähki,“ ütles Nõmmsalu.

Nõmmsalu sõnul on kõige lihtsam alustada keskkonna kaitsmise ja ohtlike ainete kasutuse piiramisega iseendast ja oma perekonnast. “BPA-d, ftalaate ja teisi kahjulikke aineid on võimalik vältida pöörates tähelepanu oma igapäevatoodete koostisainetele ning eelistades keskkonnasõbralikumaid alternatiive. Samu võtteid saab rakendada ka ettevõtetes: nii autopesulas, juuksurisalongis kui kaubanduskeskuses on võimalik asendada tavapäraselt kasutusel olevad ohtlikud kemikaalid keskkonnasäästlikumate ja ohutumatega. Keskkond on meie ühine ressurss, aga ka meie ühine vastutus,“ rääkis Nõmmsalu.

Veekeskkonna sõeluuring viidi läbi rahvusvahelise projekti NonHazCity raames Pärnuga samaaegselt ka Riias, Kaunases, Šilalės, Gdańskis ja Turus. Sarnaselt Pärnuga leiti vaatluse all olnud ohtlikke aineid ka kõikide teiste Läänemere-äärsete linnade veeproovidest. Erinevatest linnadest võetud analüüside tulemused näitavad, et ohtlikud ained on keskkonnas laialt levinud probleem.  Põhjalikumate järelduste tegemiseks oleks vaja läbi viia pikaajalisemad uuringud.

Projekti NonHazCity eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu ohtlike ainete sisaldusele igapäevatoodetes ning tutvustada nende mõju tervisele ja keskkonnale. Eestis viisid projekti läbi MTÜ Balti Keskkonnafoorum ja Pärnu linnavalitsus koostöös AS-ga Pärnu Vesi. Ohtlike ainete sõeluuring viidi läbi Euroopa Regionaalarengufondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Allikas: Balti Keskkonnafoorum

Foto: Kristian Pikner / Wikimedia Commons