Vesi

Vee- ja kanalisatsiooniga liitumise toetus

Print Friendly, PDF & Email

Eraisikudkelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, saavad taotleda vee ja kanalisatsiooniga liitumise toetust. Sama toetust saab taotleda ka reovee kogumismahuti paigaldamiseks.

Vee- ja kanalisatsiooniga liitumise toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit. Sellest on umbes poole aastaga rahastusotsustega kaetud 3 miljonit eurot.

Toetust saab taotleda alates 2018. aasta 5. juunist. Aprilliseisuga oli toetuse kätte saanud ja ehitustööd lõpetanud 590 eraisikut. Lisaks on 460 eraisikut saanud positiivse otsuse tööde tegemiseks. Kõige rohkem on taotlusi esitatud Tallinna ja selle ümbruse (204 taotlust), Kärdla (95), Vääna-Jõesuu (86), Rakvere (83), Narva-Jõesuu (75), Kilingi-Nõmme (51), Elva (50), Tõrva (46), Võru (42) ja Tapa (42) reoveekogumisaladelt. Pärast positiivset otsust on aega kuus kuud vajalike tööde tegemiseks.

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoorust saab toetust üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks ei anta elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.

Vee ja kanalsatsiooniga liitumise toetust saab taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest

Seda, kas majapidamine asub rohkem kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehe otsingumootorist. Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).

Toetuse summad jäävad sõltuvalt toetatavatest tegevustest vahemikku 1382-3792 eurot. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse. Toetust saab taotleda kuni vooru eelarve täitumiseni või kuni 31.12.2020.

Rohkem teavet taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt või saab projektikoordinaator Kadri Haamerilt (kadri.haamer@kik.ee, 6 274 183).

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Allikas: KIK

Foto:  Skitterphoto /Pexels