*VesiArtiklite arhiiv

Lihulas on joogiveepuhastus kolmeastmeline

Print Friendly, PDF & Email

Aastal 2009 said Lihula lähistel valmis uus Valuste puurkaev, pumpla ja veepuhasti. Puurkaev on nüüd juba kaks aastat andnud Lihulale keskmiselt 15 m³ joogivett tunnis. Läänemaale iseloomulikult on põhjavesi lubjavaene, ent sisaldab ülemäära (umbes 1,0 mg/l) rauda (norm < 0,2 mg Fe/l) ja tervisele kahjulikke fluoriide (~ 2,6 mg F/l, norm < 1,5 mg/l). Joogiveele lubatust on õige vähe rohkem ka mangaani (~ 0,06 mg Mn/l, norm < 0,05 mg/l). Peale selle leidub puurkaevuvees ka agressiivset väävelvesinikku ja süsihappegaasi.

joogiveephastus
Aeraator-degasaator (GDT-seade)

Kvaliteetse joogivee saamiseks ehitas OÜ Vee-Ekspert Lihulale veepuhasti, kus kasutatakse uusimat keskkonnasõbralikku tehnoloogiat ja filtermaterjale.

Joogiveepuhastus on kolmeastmeline. Esimeses astmes eemaldab patenteeritud GDT-tehnoloogial (Gas-Degas Technology) põhinev aeraator-degasaator veest H2 S ja CO2 ning rikastab vett õhuhapnikuga, tagades niiviisi raua- ja mangaaniärastuseks vajaliku eeloksüdatsiooni. Seade energiat ei kuluta ning on peaaegu hooldusvaba. Teine aste on rauda ja mangaani ärastav filter, mille täidis on katalüütilise toimega patenteeritud FMH-filtermaterjal. Filter kõrvaldab veest peale raua ja mangaani ka väävelvesiniku. Tänu täidise tugevale katalüütilisele toimele ei pea vool läbi filtri olema tavapäraselt aeglane (10 m/h), vaid on hoopis kiirem – kuni 25 m/h. Seetõttu on filter ja selle täidise hulk ning filtri soetus- ja käituskulu märksa väiksemad kui tavafiltritel. Täidist on vaja regenereerida kord-kaks aastas, jooksvalt pole kemikaale vaja lisada. Filtritäidise tööiga on sõltuvalt oludest 5–8 aastat. Mingit sissetöötamisaega pole vaja ning filtritud vee rauasisaldus on algusest peale alla 15 mg Fe/l.

Joogiveepuhastus
Pöördosmoosfilter, mille jõudlus on kuni 7000 l/h

Kolmas puhastusaste kulgeb pöördosmoosi põhimõttel toimivas membraanfiltris, mis kõrvaldab veest fluoriidid ning peaaegu kõik (98 %) lahustunud soolad. Membraantehnoloogia on keskkonnasõbralikum ja töökindlam kui fluoriidide keemiline ärastamine. Membraanfiltrisse sisenevat vett ei ole vaja põhjalikult pehmendada, piisab väikese koguse keskkonnasõbraliku veepehmendi annustamisest. Jääb ära filtri keemilisel regenereerimisel tekkiva suure reoveehulga moodustumine, käitus lihtsustub ja kulud vähenevad.

joogiveepuhastus
Raua- ja mangaaniärastusfilter

Membraanfiltritud flouriidi- ja soolavaba destilleeritud vee omadustega vesi (permeaat) joogiveeks ei kõlba, ent selle segamine teises astmes filtritud veega võimaldab viia võrku antava joogivee fluoriidisisaldus lubatavaisse piiresse. Segamissõlmes olevad rotameetrid võimaldavad jälgida kummagi vee vooluhulka ning ventiilid reguleerida nende vahekorda.

Kirjeldatud moel töödeldud puurkaevuvesi voolab kogumismahutisse ning pumbatakse sealt Lihula veevõrku. Kogu joogiveepuhastus on automatiseeritud ja arvutijuhitav, nii et kohal viibivat operaatorit vaja ei ole. Kõike toimivat saab kuvarilt nii graafiliselt kui ka numbriliselt jälgida. Igal ajahetkel on võimalik saada detailset pilti veepuhasti toimimisest, joogiveevarust mahutis ja vee tarbimisest.

Kirjeldatud tehnoloogia kohaselt on Eestis viimase viie aasta jooksul rajatud kümmekond veepuhastit jõudlusega 5–20 m³/h. Kõik nad on osutunud toimekindlaks. OÜ Vee-Ekspert pakub kõikidele oma paigaldatud seadmetele pikaajalist perioodilist firmahooldust, mis tähendab kliendi jaoks muretut ekspluatatsiooni. Hooldusandmeid kasutatakse seadmete edasiseks täiustamiseks.

Artikli autor on ÜLO HEINSAAR, OÜ Vee-Ekspert

Artikkel ilmus Keskkonnatehnikas 4/2011 lk 6–7

Fototd: OÜ Vee-ekspert