*Totud & liitmikudArtiklite arhiiv

Käsitsi toodetavad plastkaevud ja nende kohta esitatavad tugevusnõuded

Print Friendly, PDF & Email

Milleks plastkaeve kasutatakse? Polüetüleenist (PE) valmistatud plastkaevud on kasutusel maa-aluste reo- ja sademevee- ning drenaažitorustike kontrollimiseks, hooldamiseks ja ummistuste kõrvaldamiseks. Plastkaevud pannakse sinna, kus:

  • torustik algab;
  • torustiku lang muutub;
  • voolu suund muutub;
  • kaks või enam torustikku ühinevad;
  • torustiku läbimõõt muutub;
  • teatud vahemaa tagant pikkade torustike kontrollimiseks.

Tehases valmistatakse plastkaeve vastavalt tellija soovile. Kõige levinumad on suurused 200/160, 400/315, 560/500, 800/630 ja 1000/630 (esimene number on kaevu tõusutoru välisläbimõõt ning teine teleskooptoru välisläbimõõt millimeetrites). Teleskooptoru võimaldab kaevu kõrgust kohapeal parajaks seada (joonis 1).

Käsitsi toodetavad plastkaevud ja nende kohta esitatavad tugevusnõuded

2009. aastal võeti Eestis kasutusele standard EVS-EN13598-2:2009, mis sätestab plastkaevude kohta käivad nõuded, sh kaevude tõusu- ja teleskooptorude tugevusnõuded. Toru tugevust iseloomustab ringjäikus SN (kN/m2), mille väärtus määrab toru kasutusvaldkonna. Toru ringjäikus sõltub geomeetrilistest näitajatest (välisläbimõõdust ja seinapaksusest) ning toru tootmiseks kasutatava toorme elastsusmoodulist. Mida suuremad on toru seinapaksus ja toorme elastsusmoodul, seda tugevam on toru. Standard sätestab, et plastkaevude tõusutorude ringjäikus SN peab olema vähemalt 2 kN/m2 (paigaldussügavus võib siis olla kuni 4 m maapinnast). Teleskooptoru ringjäikus võib olla väiksem (paigaldussügavus kuni 1,25 m maapinnast), soovitatavalt siiski SN ≥ 1 kN/m2.

Miks soovitame tellijal nõuda Eestis plastkaeve tootvatelt ettevõtetelt, et need järgiksid standardis sätestatud tugevusnõudeid?

Kui plastkaevude tõusu- ja teleskooptorude ringjäikus on nõutavast väiksem, võivad nad pinnase ja kõrge põhjavee surve all või liikluskoormuse mõjul deformeeruda ning võõrvett sisse lasta. Kui kanalisatsiooni satub liigset vett, väljendub see põhjendamata lisakuluna reovee puhastamisel. Kaevu võib sattuda ka pinnast, mis võib torustiku ummistada, ning siis on selle haldaja sunnitud kandma selle läbipesemisega seotud kulusid.

Standardile vastavad plastkaevud tagavad torustiku probleemivaba ekspluateerimise. Tellijal soovitame projekteerijalt nõuda, et projektdokumentatsiooni lahendused vastaksid standardile EVS-EN13598-2:2009.

Artikli autor on TOOMAS MATT, Pipelife Eesti AS

Artikkel ilmus ajakirjas Keskkonnatehnika 2/2011 lk 12

Joonis: Pipelife Eesti AS