Uudised

Eestist esitati 15 keskkonnaprojekti üleeuroopalisse LIFE programmi taotlusvooru

Print Friendly, PDF & Email

Üleeuroopalise LIFE programmi selle aasta taotlusvoorud on lõppenud. Eestist soovib rahastust saada 14 loodus- ja keskkonnaprojekti ning üks kliimavaldkonna projekt. Ühtlasi lõppeb 2014–2020 LIFE programmperiood, kuid ettevalmistused uueks juba käivad.

„LIFE programmi abil on rahastatud keskkonnaprojekte Euroopa Liidus juba üle 25 aasta ning toetust on saanud rohkem kui 4500 projekti, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmisele ja säilimisele ning tuua turule keskkonnasäästlikke tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid,“ tutvustab programmi KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „Eestis on selle aja jooksul ellu viidud mitmeid edukaid ja silmapaistvaid keskkonnategusid. Kindlasti on paljud kuulnud soode taastamisest, nurmenukuvaatlusest, Pärnu linnalehmadest või nahkhiirte kaitsmisest. Kokku on LIFE programmi abil Eestis rahastuse saanud pea 40 projekti kogusummas 46 miljonit eurot.“

Kõikide riikide taotlused konkureerivad omavahel

LIFE programmi projektidele jagatakse sel aastal toetust kokku 450 miljonit eurot. Keskkonnavaldkonnas saavad keskkonna ja ressursitõhususe projektid 84 miljonit, loodus ja bioloogiline mitmekesisus 143 miljonit ning keskkonnaalane juhtimine ja teave 11 miljonit eurot. Eesti nelja aasta riiklik eelarve on 9,6 miljonit eurot. Eestist soovib selle aasta taotlusvoorust rahastust saada 14 loodus- ja keskkonnaprojekti kogusummas 50 miljonit eurot, partnerina lüüakse kaasa 19 teiste riikide projektides. Kliimavaldkonna projekte toetatakse 74 miljoni euroga. Siin programmis riiklikku eelarvet ei ole. Eestist soovib rahastust saada üks kliimavaldkonna projekt summas 5,6 miljonit eurot, partnerina lüüakse kaasa kolmes rahvusvahelises projektis.

Keskkonnaministeeriumi LIFE projektijuht Triin Kommer sõnul, oli lõppeva LIFE programmiperioodi eelarve suurem kui kunagi varem – 3,46 miljardit eurot, kuid juba on teada, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku tõsta eelarve järgmisel perioodil 2021–2027 5,4 miljardi euroni. Seega potentsiaal ja võimalus Eesti keskkonna heaks toetust otse Euroopast taotleda suureneb.

Uuel LIFE programmiperioodil on tulemas praeguse kahe asemel neli alaprogrammi: loodus ja elurikkus; ringmajandus ja elukvaliteet; kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning puhtale energiale üleminek. Igal aastal korraldatakse üks kindla eelarvega taotlusvoor.

LIFE programmist võivad taotleda kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud. Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal. Rohkem infot leiab LIFE eestikeelselt kodulehelt.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Foto: Efdal YILDIZ / Pexels