*VesiArtiklite arhiiv

Antslas avati veetöötlusjaam

Print Friendly, PDF & Email

Juulikuu alguses avati Antsla linnas uus veetöötlusjaam. Joogiveeprobleemid olid Antslas samasugused kui kogu Võrumaal – vesi oli hägune, väävelvesiniku tõttu halva lõhnaga ja väga rauarikas.

Veetöötlusjaama ehitamine algas eelmise aasta augustis. Antsla sõprusvald Rootsis, Säffle kommuun eraldas selleks 150 000 SEKi ning keskkonnainvesteeringute keskus 100 000 krooni. Kokku läks ehitus maksma 428 000 krooni. Esialgse projekti järgi pidi veetöötlusjaam tulema Antsla kultuurimaja keldrisse. Pärast mitut nõupidamist asjatundjatega otsustati ta siiski ehitada ühe puurkaevu peale. Jaama projekteeris Einar Tippo (AS Teksmet) ning vähempakkumiskonkursil valiti ehitajaks OÜ Vee-Ekspert.

Antsla linna kaks puurkaevu ühendati omavahel uue torustikuga. Ehitati ka filtripesuvett kanalisatsiooni juhtiv torustik. Kaevuvesi (kaevude tootlikkus 12 m³/h) juhitakse õhustusmahutisse, milles ta rikastatakse hapnikuga ning veest eraldatakse kogu väävelvesinik ja 40% torude roostetamist põhjustavast süsihappegaasist. Edasi pumbatakse vesi kolmekihilisse (põhjas kruus, peal liiv ja hüdroantratsiit) filtrisse (läbimõõt 1200 mm, kõrgus 2500 mm), ning sealt läbi kahe puhtaveemahuti (5 m³ ja 3 m³) Antsla linna joogiveevõrku (rõhk kuni 3 baari).

Praegu on ööpäevane veetarve 70 m³, veetöötlusjaama jõudlus aga 240 m³/d. Et elanikud saaksid ühisveevärgiga ühineda, tuleb Antsla vallavalitsusel veevõrku laiendada.

Vett on puhastatud juba ligi kaks kuud ja tulemused on head. Kui väävelvesiniku lõhnaga toorvees oli rauda 4 mg/l ja CO2 40 mg/l, on puhastatud vesi lõhnatu ning rauda on selles 0,05 mg/l (Euroopa Liidu direktiiv 98/83/EC 0,2 mg/l) ja süsihappegaasi 24 mg/l. Just väävelvesiniku lõhna kadumine on see, mille järgi tarbija võib tõdeda, et joogivesi on puhas.

Veejaama avamisel osalesid Säffle kommuuni esindajad ja keskkonnaminister Heiki Kranich.

Artikli autor on Tiit Tõns, Antsla vallavanem

Artikkel ilmus Keskkonnatehnikas 4/2001 lk 46

Fotol on  Rootsi Säffle kommuuni delegatsioon, Säffle kommuuni volikogu esimees Halvar Pettersson on vasakultteine, Antsla Vallavolikogu esimees Hele Angerjärv on keskel ja keskkonnaministerHeiki Kranicc paremal. Foto:Kaido Jakobi