MajandusUudised

Tallinn suurendab restaureerimistoetusi

Print Friendly, PDF & Email

Tallinn toetab kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Samuti toetab linn hoonete konserveerimist ning algsel kujul taastamist. Restaureerimistoetusi saab hakata taotlema alates 1. märtsist.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on restaureerimistoetuste korras sel aastal muudatusi, et laiendada seni kehtinud võimalusi.

„Sellest aastast on miljööväärtuslike ehitiste kohta võimalik esitada restaureerimistoetuse taotlus, mis hõlmab korraga kõiki hoone ajaloolise välisilme restaureerimistöid. Samuti on varasemaga võrreldes suurenenud toetuste kogueelarve, mis tänavu ulatub 300 000 euroni,“ ütles Novikov. „Ühe objekti toetuse maksimaalne suurus on 25 000 eurot ja toetust makstakse kuni 75 protsenti toetatava restaureerimistöö maksumusest.“

Võrdluseks: 2017. aastal oli restaureerimistoetuste eelarve kokku 90 000 eurot, mis suurenes 2018. aastal 200 000 eurole, 2019. aastal 225 000 eurole ja mullu 250 000 eurole.

Objekti restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse. Taotlus saab hõlmata objekti mitme osa restaureerimistöid. Juhul kui kinnistul on mitu restaureeritavat objekti, siis võib esitada nende objektide restaureerimiseks ühe taotluse. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust.

Muudetud on ka töödega alustamise ajalist piirangut. Kui varem oli lubatud töödega alustada alles pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist, siis sellest aastast on võimalik alustada töödega ka pärast taotluse tähtajaks esitamist.

See annab toetuse taotlejatele paindlikkuse, et ise otsustada, kas nad soovivad töödega alustada kohe pärast toetuse taotluse esitamist või oodata ära otsus, kas nende taotlus rahuldatakse või mitte. Enne otsust töödega alustades peab taotluse esitaja samas arvestama võimalusega, et tema taotlus võib jääda rahuldamata.

Restaureerimistoetusi saab hakata taotlema alates 1. märtsist, taotlusi saab esitada 5. aprillini 2021. Taotlusi võtab vastu Linnaplaneerimise Amet. Taotlusi saab esitada projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas aadressil https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus 

Täpsem info on leitav Tallinna kodulehelt aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Restaureerimistoetus-2

Allikas: Tallinna Linnavalitsus

Foto: Teet Koitjärv / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0