planeeringud4

Print Friendly, PDF & Email

Planeeringud, ruum ja arengu juhtimine

Joonis 4. Arengu kavandamine on süstemaatiline tegevus. Visioon saab olla
aluseks nii ruumilise kui ka majandusliku arengu suunamiseks ja sotsiaalselt
toimiva keskkonna loomiseks. Paljusid üldplaneeringuga kavandatud tegevusi
õnnestub läbi detailplaneeringute ja koostöö ettevõtjatega ellu viia ka
omavalitsuse eelarvevahendeid kuigivõrd kasutamata