planeeringud1

Print Friendly, PDF & Email

Planeeringud, ruum ja arengu juhtimine

Joonis 1. Avalik arutelu Audru vallamajas. Arutelu
tulemusel joonistati kaart seinal parandusettepanekuid
täis. Kodanikel on arvamusi, kui paluda neil arvamust
avaldada. Foto: Kaur Lass