Vesi

Mereelustiku säästmiseks lähevad laevavärvid väljavahetamisele

Print Friendly, PDF & Email

Mereelustiku säästmiseks jõustus aasta alguses rahvusvaheline keeld kasutada tsübutriini sisaldavaid laevade kattumisvastaseid värve. 5. oktoobril kiitis otsuse heaks ka Eesti valitsus.

Laevakere värvides kasutatavat tsübutriini peetakse koguni TBTst kahjulikumaks. Aine on oma olemuselt biotsiid, mida on lisaks laevandusele kasutatud ka maismaal ehitiste fassaadidel seente ja vetikate kasvu vältimiseks. 

„Euroopa Liidus (EL) on tsübutriin oma ohtlikkuse tõttu juba varasemalt keelustatud. Rahvusvahelise kokkuleppe uuendamine tagab, et seda ainet ei kantaks laevadele ka väljaspool ELi,“ sõnas Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsleri Kaupo Läänerand.

Laevad, mis veel kasutavad tsübutriini sisaldavat kattumisvastast värvi või on selle laevakerele kandnud väljaspool ELi, peavad selle hiljemalt 31. detsembriks 2028 asendama keskkonnale ohutuma alternatiiviga. 

Laevade kattumisvastaseid värve kasutatakse selleks, et meretaimestik ega -loomastik ei kinnituks laevakerele ega hakkaks seda kasutama oma elukeskkonnana. Selliste laevavärvide kasutamine on praktikas igati põhjendatud, sest puhas laevakere tagab laevale paremad sõiduomadused ning väiksema kütusekulu. Samuti ei kandu puhta laevakerega ühest merepiirkonnas teise soovimatuid võõrliike.

Allikas: Kliimaministeerium

Foto: Pexels / Matthew Barra