*JäätmedArtiklite arhiiv

Vanaakud on väärt toore

Print Friendly, PDF & Email

AS Ecometal asutati 1999. aastal eesmärgiga rajada Eestisse maailma juhtivat tehnoloogiat rakendav kasutatud pliiakude ümbertöötamistehas, mille ehitamist nägi ette Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2001–2004. Tehase asukohaks sai Sillamäe kui arenenud infrastruktuuriga tööstuspiirkond.

Vanaakude käitlustehnoloogiaid on maailmas mitu, peamiselt põletatakse nad šahtahjus või kasutatakse nn CX™-meetodit. Esimese puhul vanaakud kõigepealt purustatakse, seejärel tühjendatakse happest ja laaditakse šahtahju. Ahju alumistes kihtides akude plastosa põleb ära ning järele jääv plii suunatakse rafineerimisele. Ahju ülaossa laaditakse akusid pidevalt juurde.

Selle eelmise sajandi algusest pärit tehnoloogia peamine puudus on see, et ümber töötatakse vaid võrdlemisi väike osa akust, eriti kui võrrelda CX-meetodiga. Viimase puhul vanaakud purustatakse vasarveskis ning seejärel materjalide ja akude koostisosad lahutatakse, mis võimaldab käidelda aku iga koostisosa eraldi. Ümbertöötamine on põhjalik ning keskkonnamõju minimaalne. AS-i Ecometal tehase jaoks valitigi see tehnoloogia ning sõlmiti leping Itaaliast pärit tarnijaga.

ASi Ecometal tehas alustas tootmist 2003. aastal, mil ta oli Rootsi Bolideni kontserni koosseisu kuuluva Karlskrona tehase kõrval teine sedalaadi ettevõte Põhja-Euroopas. Kui Rootsi tehas (ümbertöötamisjõudlus 70 000 tonni akusid aastas) orienteerus peamiselt Skandinaaviast kogutavale toormele, siis Ecometal nägi oma toormeressursina peaasjalikult Balti riikidest kogutud akusid. Varem need vanaakud lihtsalt lõhuti ning kätte saadud akuplaadid saadeti laevadega mitmesse maailma ümbertöötamistehasesse. Akuhape ja kõik muud ohtlikud jäätmed jäid siiakanti maha.

Toore saadakse peamiselt Eestis, Lätist ja Soomest

Kõigi Balti riikide akujäätmete vedu käis aastaid Tallinna sadama kaudu. Kui Sillamäe ajakohane ümbertöötamistehas valmis sai, siis Eestis selline akude „käitlemine“ lõppes, Leedus aga jätkub akude lõhkumine kohalike keskkonnaorganite nõusolekul tänase päevani. Praegu rahuldab Ecometal oma toormevajaduse (15 000–20 000 tonni vanaakusid aastas) peamiselt Eesti, Läti ja Soome, vähemal määral ka Rootsist kogutavate akudega, milleks on olemas nende riikide keskkonnaministeeriumide väljastatud load. Majandussurutis langetas plii hinna Londoni metallibörsil 12 kuuga 3900 USA dollarilt alla 900 dollari ning konkurents tooraine pärast karmistus. Ecometali argument konkurentsis on motiveeritud oskustööjõud ja maailma parim tehnoloogia.

Happekindlates konteinerites Sillamäe tehasesse saabuvad akud pannakse spetsiaalsesse lattu, kus lekkiv hape kogutakse selleks ette nähtud mahutitesse. Edasi liiguvad akud juba mööda konveierilinti tootmisliinile ning läbivad vasarveski. Akud purustatakse väikesteks tükkideks ning pliirestid, plast, happejäägid ja pliipasta (pliisulfaat) lahutatakse ekraanfiltrite ja hüdroseparaatorite abil.

Plast

Plastosad, peamiselt polüpropüleenist akukastid ja polüetüleenist separaatorid, sorditakse ning peenestatakse. Peenestatud separaatorid tarnitakse tarbijatele alternatiivkütusena ning polüpropüleen müüakse sekundaartoormena peamiselt Euroopa plastitöötlusettevõtetele.

Plii

Desulfureeritud pliipasta ja pliiakude restid sulatatakse rootorahjus. Ahjust saadud plii suunatakse rafineerimiskateldesse, kus ta puhastatakse ja milles toodetakse mitmesuguseid pliisulameid. Tänu rafineerimisele saab AS Ecometal pakkuda oma klientidele pliid puhtusega kuni 99,985 %. Sulamitest pakub ettevõte suurt valikut üldstandarditele, ent ka kliendi erisoovidele vastavaid tooteid. Peamiselt toodetakse antimoni (Sb) sisaldavaid sulameid, kuid tootevalikus on ka vase- (Pb/Cu), tina- (Pb/Sn) ja seleenisulamid (Pb/Se). Paljudel Eestis toodetud jahtidel on Ecometalis valatud kiilud.

Akuhape

Kokkukogutud akuhape, mida neutraliseeritakse sooda abil, kasutatakse ära pliipasta desulfureerimisel. Selle tulemusena saadakse naatriumsulfaadi lahus. Hiljaaegu lasti Ecometalis Norra finantstoel käiku enam kui 40 mln krooni maksnud kristalliseerimisseade, mille abil toodetakse kvaliteetset kristalliseeritud naatriumsulfaati. Seda hakatakse turustama nii Eesti kui ka muude Euroopa riikide tarbijatele. Nüüd taaskasutatakse enam kui 90 protsenti akudes sisalduvast materjalist.

Vanaakud on väärt toore
AS-is Ecometal rakendatav vanaakude käitlemise tehnoloogia
Keskkond

 AS Ecometal on oma tootmises keskkonnanõuded esikohale seadnud. Ettevõte järgib standardit ISO 14001, tänu millele toimub protsesside pidev keskkonnaalane täiustamine. Kasutusel on maailma juhtiv akude ümbertöötamistehnoloogia, mille protsessid on selgelt jälgitavad ja juhitavad nii kohapeal kui ka arvutivõrgu kaudu. Tootmisprotsesse seiratakse pidevalt ning regulaarselt kontrollitakse õhu, pinnase ja veekogude seisundit. Kui vahepeal tegi muret ettevõtte lähedalt võetud pinnaseproovide pliisisalduse suurenemine, siis viimased paar aastat on nii ettevõtte kui ka Keskkonnakaitseinspektsiooni võetud pinnaseproovide analüüsitulemused jäänud oluliselt allapoole piirnorme.

Ecometali näide kinnitab, et õiged investeeringud jäätmekäitlusse toovad tulu nii majandusele kui ka keskkonnale.

Artikli autor on TÕNIS KAASIK, AS Ecometal

Artikkel ilmus ajakirjas Keskkonnatehnika 4/2009 lk 30–31

Foto: Vanaakudest saadud rafi neeritud plii kangid tehase laos. Joonis ja foto AS Ecometal