Terminid

A. Maastiku keelerubriik. Toruterminid

Print Friendly, PDF & Email

Toruterminid. Toruterminikasutuses valitseb praegu teatav segadus ning see kajastub projekti-, reklaami- jm dokumendikeeles. Tõlked on sageli lähtekeele mõju all. Ega päris ühtse oskussõnasüsteemini vist jõutagi: on nii kindlalt juurdunud sõnu (näit. ‘segamiskraani’ asemel väga mitme tähendusega ‘segisti’ jms), mida tõrjuda ilmselt ei õnnestu. Ühtteist annab aga kindlasti korrastada.

Allesitatu on minu vaatenurk, millega kõik ei pruugi nõus olla. Arutlegem!

Toru ja torustik. Torustik koosneb torudest.

Paaristorustik: projektikeeles pahatihti veel “kaheniidiline torustik” (no mis niit see toru on!).

Liitmikud, toruliitmikud (en*) pipe fittings; de Formstücke n pl; fi putkiyhteet; sv rörsdelar; ru afccjyyst xfcnb): toruühendusdetailid (kolmikud, käänikud, siirdmikud jm); mitte ‘fitingid’ ega ‘fassongosad’.

Kolmik (en T-piece, tee joint; de T-Stück n; fi T-kappale, haarayhde; sv grenrör; ru nhjqybr).

Käänik (torukäänik; en pipe bend; fi putkikäyrä; sv krokrör; ru jndjl): torusid käänukohas ühendav detail. Kui suunamuutus on 90°, on tegemist põlvega (torupõlv, ka

‘-põlvik’; en 90°-bend, elbow, knee bend, knee; de Knierohr n, Kniestück n, Winkelrohr n; fi putkipolvi, polvikappale; sv knärör; ru rjktyj), muidu poognaga (torupoogen; en bend, pipe bend; de Krümmer m, Rohrkrümmer m, Bogen n, Bogenstück n, Bogenrohr n; fi mutkaputki, käyrä; sv rörbåge; ru jndjl).

Siirdmik (en adapter, taper; de Übergangsstück n; fi kartiokappale; sv mellanstycke, adapter; ru gthtxjl- gthtxjlysq gfnhe,jr): erisuguse läbimõõduga torusid ühendav detail, üsna levinud ‘üleminek’ on kehv termin.

Toruliide (en pipe joint; de Rohrverbindung f; fi putkiliitos; sv rörskarv; ru nhe,yjt cjtlbytybt): torustikuosade ühendus.

Eesti turule on jõudnud soojaveevõrkudes kasutatavad eelsoojustatud torud, liitmikud ja sulgurid, mis inglise keeles kannavad pikka üldnime preinsulated bonded pipe systems. Tegemist on toodetega, mis koosnevad terastorust, -liitmikust või -sulgurist ning seda ümbritsevast soojustuskihist ja kaitseümbrisest. Euronormide tõlkimisel oli vaja neile leida eestikeelsed nimed ning tundub, et see tänu Heido Otsa heale keelevaistule ja Henn Saari heakskiidule ka õnnestus: kasuktoru, kasukliitmik, kasuksulgur. Tõepoolest, torul, liitmikul või sulguril on nagu kasukas seljas ning eks kasukalgi ole karv sees- ja nahk väljaspool.

Sulgur, torusulgur (en valve; de Armaturen f pl; fi venttiili; sv ventil; ru pfgjhyfz fhvfnehf): torustikuosa voolu avamiseks, osaliseks või täielikuks sulgemiseks, kõrvalejuhtimiseks või segamiseks (EN 736-1:1995).

Inglise, soome ja rootsi keeles on sulgurite tarvis üksainus üldtermin, mida saksa, vene ega eesti keeles ei ole. “Masinaehitaja käsiraamatus” (Tln, 1971) (allpool MK) on kirjas lülitamisarmatuur’, aga ega see elektrisõna hästi sobi. Üldnimetuseks võiks olla sulgur (torusulgur), mis on küll sama käsiraamatu järgi hõivatud ‘lülitamisarmatuuri’ vooluava ette käiva elemendiga (klapp, siiber). Vähemesinev termin võiks jääda ‘sulgeelemendiks’.

Inglise, soome ja rootsi keeles saavad eri ehitusega sulgurid põhisõnale täiendi, eesti keeles (ka vene keeles) jagunevad nad saksa eeskujul ventiilideks, siibriteks, klappideks, kraanideks ja membraansulguriteks.

Ventiil (en globe valve; de Ventil n; fi lautasventtiili; sv kägelventil; ru dtynbkm): sulgur, mille sulgeelement liigub voolu suunas piki klapipesa telge.

Siiber (en gate valve, slide valve; de Schieber m; fi luistiventtiili; sv slidventil; ru pfldb;rf): sulgur, mille sulgeelement liigub risti voolusuunda.

Kraanid ja klapid: vool läbib sulgeelementi, mis pöördub ümber vooluga risti olevat telge.

Kuulkraan (en ball valve; de Kugelventil n; fi palloventtiili; sv kulventil; ru ifhjdsq dtynbkm).

Korkkraan (en plug valve; de Drehkegelventil n; fi tulppaventtiili; sv kikventil; ru ghj,rjdsq rhfy).

Kui kuulkraan või korkkraan on toruliini sees (mitte otsas, nii et vesi välja voolab), võiksid nad kanda ka kuulventiili ja korkventiili nime.

Membraansulgur (en diaphragm valve; de Membranarmatur f, Membranventil n; fi kalvoventtiili; sv membranventil; ru vtv,hfyysq dtynbkm): sulgur, milles voolu läbipääsu reguleeritakse elastse sulgeelemendi abil. Küllap sobiks saksa ja vene keele eeskujul ka eesti keelde membraanventiil, kuigi Euroopa standardi EN 736-1:1995 kohane see ei oleks.

Standardisüsteemist lähevad lahku olmes kasutatavate sulgurite nimed. Vett saame ikka kraanist (en tap, cock, faucet; de Hahn m; fi hana; sv kran; ru rhfy) olenemata sellest, mis ehitusega ta on. Õllevaadil on tõepoolest korkkraan ning eks ole olmekraanidegi seas kuulkraane (en ball cock; de Kugelhahn).

MK järgi on kõik ümber telje pööratavad sulgurid, millest vedelik mööda voolab, klapid. Teistes keeltes ja ülalviidatud Euronormiski nii jäika liigitust ei ole.

Tagasilöögiklapi (en check valve, non-return flap, non-return valve; de Rückschlagklappe f, Rüchflubventil n, Rückschlagventil n; fi takaiskuventtiili, takaiskuläppä, yksisuuntaventtiili; sv bakventil; ru j,hfnysq rkfgfy) sulgeelement võib pöörduda ümber telje, aga sulguda ka ventiiliklapi moodi.

Klappide hulka kuulub ka sulgur, mida MK nimetab ‘pöördklapiks’. Ometi on ta meil saksa ja vene keele moodi kandnud ‘drosselventiili’ nime. See sulgur võiks olla tiibventiil (en butterfly valve; de Drosselklappe f; filäppäventtiili; sv vridspjällsventil; ru lhjcctkmysq dtynbkm).

en, de, fi, sv, ru – inglise, saksa, soome, rootsi ja vene keele tähistused rahvusvahelises keelekoodis (ISO 639:1988)

Aleksander Maastik

Foto: Wikimedia Commons

Keelenupp ilmus ajakirjas Keskkonnatehnika 3/1996

A. Maastiku Keskkonnasõnaraamat EnDic 2004

Vt terminoloogia kohta lisaks siit.